مزایده یک باب سوله صنعتی - آگهی 83561

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی
نوبت اول
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در نظر دارد یک باب سوله صنعتی به مساحت 1350 مترمربع ، واقع در اراک، میدان امام خمینی ره کیلومتر چهار جاده اراک- تهران، جنب ناحیه انتظامی (یگان ویژه) را از طریق مزایده برای مدت یک سال بصورت اجاره واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهادها و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس ستاد ایران انجام خواهد شد و لازم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند 
تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 99.07.02 می باشد 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد و ارائه مدارک: از 99.07.02 تا تاریخ 99.07.12 ساعت 19روز شنبه 
مهلت بازدید از چهارشنبه 99.07.02 تا روز پنج شنبه تاریخ 99.07.10 از ساعت 9 صبح تا 13
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 99.07.15
اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف: 
آدرس: اراک، خ هپکو، فاز یک شهرک شهید بهشتی روبروی هتل پیام اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی خانم مهدوی راد (کارشناس امور اداری) تلفن 34032609 و 34032608 داخلی 459 
 اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 33245248-086 
جهت کسب اطلاعات می توانید به آدرس سایت های زیر رجوع نمایید 
آدرس پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir 
آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد : ستاد ایران 
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه ستاد ایران بخش ثبت نام/ پروفایل تامین کننده /ومزایده گر موجود است 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی