مزایده یک دستگاه اتومبیل نیسان وانت ،یک دستگاه پمپ،یکدستگاه تانکر فلزی و.... - آگهی 82961

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده فروش املاک، اقلام و اتومبیل 
شرکت تعاونی روستایی حقیقت کلنو کلاردشت 
مزایده گذار: هیئت تصفیه شرکت تعاونی روستایی حقیقت کلنو 
شماره آگهی: نوبت اول تاریخ شروع 99.6.29 تاریخ درج آگهی 99.6.29 
عنوان آگهی: مزایده فروش املاک، اقلام و اتومبیل 
هیئت تصفیه شرکت تعاونی روستایی حقیقت کلنو به استناد مجوز ثبتی شماره 139830410356000031 مورخ 89.6.21 در نظر دارد املاک، اقلام موجود و یک دستگاه اتومبیل نیسان شرکت تعاونی روستایی حقیقت کلنو واقع در روستای کلنو و ایستگاه شهری (شمیران آباد) را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. علاقه مندان به شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت 15 روز جهت دریافت برگ شرایط مزایده و بازدید املاک، اقلام و اتومبیل و ارائه پیشنهاد قیمت در ساعات اداری در دفتر هیئت تصفیه به آدرس کلاردشت، کلنو شرکت تعاونی روستایی حقیقت مراجعه نمایند. 
مشخصات املاک مورد مزایده: 
1- یک قطعه زمین با وضعیت موجود به مساحت 33/71 متر مربع واقع در کلنو بالا محل جایگاه فروش نفت قدیم به مبلغ ارزیابی 219.115.000 ریال 
2- ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 810 متر مربع دارای پلاک 9 فرعی از 108 اصلی واقع در قریه کلنو بخش 2 ییلاقی کلارستاق که پس از عقب نشینی های انجام شده 579/19 متر مربع موجود به مبلغ ارزیابی 20.534.080.000 ریال 
3- یک قطعه زمین با وضعیت موجود به مساحت 107/60 مربع واقع در ایستگاه شهری شمیران آباد به امتیاز برق به مبلغ ارزیابی 3.570.800.000 ریال 
مشخصات اتومبیل:
- یک دستگاه اتومبیل نیسان وانت سفید روغنی مدل 1363 به شماره موتور 092303 شماره شاسی 078411 با ظرفیت دو تن دارای پلاک 72 - 385 ن 34 شایان ذکر است که اسناد اولیه مربوط به سال 1363 است ولی کارت خورو و شناسنامه خودرو ابزاری سال 1386 می باشد به مبلغ ارزیابی 200.000.000 ریال 
مشخصات اقلام: 
1- یک دستگاه تانکر فلزی نفت زمینی 9.000 لیتری به مبلغ 45.000.000 ریال
2- یک دستگاه تانکر فلزی نفت 15.000 لیتری به مبلغ 85.000.000 ریال 
3- یک دستگاه تانکر نفت 18.000 لیتری به مبلغ 100.000.000 ریال 
4- یک دستگاه پمپ نفت7.000.000 ریال 
5- دو دستگاه  بخاری نفتی 900.000 ریال 
6- یک دستگاه یخچال زمینی ویترینی سه درب مدل زاگرس با شماره سرایل 06175 به مبلغ 45.000.000 ریال 
که از طریق مزایده کتبی ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 99.7.14 در محل اداره تعاون روستایی نوشهر به آدرس نوشهر خیابان شهید عماد الدین کریمی کوچه شهید نادر حسین زاده، جنب خانه گل اداره تعاون روستایی نوشهر و چالوس با شرایط زیر به فروش می رساند: 
- کلیه هزینه های مربط به معامله از قبیل عوارض، مالیات، تنظیم سند و سایر هزینه ها به عهده خریدار می باشد به غیر از دیون قبلی مورد معامله به عهده فروشنده می باشد 
- متقاضیان خرید باید 5 درصد قیمت ارزیابی هر کدام از امقلاک، اقلام و اتومبیل را به عنوان سپرده به حساب جاری 1479800175309 نزد بانک سپه شعبه بلوار بسیج چالوس به نام آقایان مسعود درخشانفر، فرزاد مددی و نظام اله محمودی واریز و اصل فیش بانکی را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت لاک و مهر شده که روی آن آدرس و مشخصات کامل متقاضی به همراه شماره تماس و مورد مزایده نوشته شده باشد و از زمان نشر آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 99.7.12 به دفتر هیئت تصفیه تعاونی مذکور به آدرس کلاردشت، کلنو، تعاونی روستایی حقیقت تحویل نمایند. 
- برنده مزایده کسی شناخته می شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد 
- مزایده گزار می تواند سپرده شرکت در مزایده برنده معامله را در صورتی که حاضر به انجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر دوم را در صورتی که براساس تبصره 1 ماده 27 آیین نامه معاملات دولتی برای انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید ضبط کند. 
- مزایده گذار در رد یا قبول پیشنهاد یا پیشنهادات در راستای احراز صلاحیت و اهلیت خریدار مختار و مجاز است 
- داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند همه روزه در ساعات اداری به دفتر تعاونی مراجعه و یا با آقایان: 
مسعود درخشان فر 09111938546 / فرزاد مددی 09111934895 / مولاوردی کاوسی 09032224481 / نظام اله محمودی 09111949829  و علی همت مشتاقی 09111932762 اعضای هیئت تصفیه شرکت تعاونی روستایی حقیقت تماصل حاصل نمایند. 
هیئت تصفیه شرکت تعاونی روستایی حقیقت کلنو 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی