مزایده زانو پی وی سی ،سه راه پی وی سی،لوله پی وی سی،موتورجوش اینورتور و.... - آگهی 82800

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910460702200061
تاریخ صدور:1399/06/27
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام حقوقی شیراز/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 980989 دادورزی اول اجرای احکام حقوقی شیراز ، محکوم له  کاکا بختیاری  تقاضای فروش اموال محکوم علیه  ناصر پیتام  که نوع و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد معادل مبلغ 1/808/405/196ریال بابت محکوم به و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی  از طریق مزایده و انتشار آگهی دریکی از روزنامه های کثیر الانتشار محلی استان فارس را نموده بهمین سبب در روز چهار شنبه مورخ 99/7/16ساعت09الی 10 درمحل اجرای احکام  مدنی دادگستری شیراز  مزایده برگزار خواهد شد .متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده ، اموال را ملاحظه نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد بر اساس نظریه کارشناس  سه  نفره رسمی دادگستری بشرح ذیل بوده و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد و ده درصد بهاء را فی المجلس بصورت چک تضمین شده قابل واریز به حساب سپرده نزد بانک ملی شعبه دادگستری شیراز به قسمت اجرا تسلیم نماید و اموال بصورت فردی یا جمعی قابل فروش است  و باقیمانده بهای اموال را ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت ما بقی بهاء اموال سپرده پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد این آگهی نوبت دوم می باشد . ضمنا شناسنامه و کارت ملی بهمراه  و ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده می باشید، در حساب سیبای خود داشته باشد.ضمنا"نوع و مشخصات اموال مورد مزایده به شرح ذیل میباشد:مورد مزایده فروش اموال 1-زانو پی وی سی 90 فاضلابی سایز  63 تعداد 500 عدد جمعا 40/000/000 ریال 2- زانو پی وی سی 90 فاضلابی سایز 110 تعداد 300 عدد 69/000/000 ریال و 3- زانو پی وی سی 45 فاضلابی سایز 90 تعداد 200 عدد 29/000/000 ریال و 4-    زانو پی وی سی 45 فاضلابی سایز 125 تعداد 200 عدد 52/000/000 ریال و 5- سه را پی وی سی 45 فاضلابی سایز 125*110 تعداد 300 عدد 141/000/000 ریال و 6- سه راه پی وی سی 45 فاضلابی  فاضلابی سایز 63 تعداد 200 عدد 29/000/000 ریال و 7- سه راه پی وی سی 45 فاضلابی سایز 90 تعداد 300 عدد جمعا 72/000/000 ریال 8- سه راه فاضلابی پی وی سی 45 فاضلابی سایز 125 تعداد 200 عدد 90/000/000 ریال و 9- بوشن پی وی سی فاضلابی سایز 90 تعداد 100 عدد قیمت 8/000/000 ریال و 10- لوله پی وی سی برق سایز 20 تعداد 200 شاخه  جمعا 40/000/000 ریال 11- لوله پی وی سی برق سایز 25 تعداد 150 شاخه قیمت 37/500/000 ریال 12- لوله پی وی سی برق سایز 32 تعداد 150 شاخه  قیمت 57/000/000 ریال و 13- لوله پنج لایه سایز 25 تعداد 100 متر قیمت 14/000/000 ریال و 14-  لوله گالوانیزه سایز 2/1 یک اینج تعداد 8 شاخه قیمت 13/600/000 ریال و 15- لوله گالوانیزه سایز 2 اینج تعداد 18 شاخه قیمت 46/800/000 ریال و 16- لوله گالوانیزه سایز 2/1 دو اینج تعداد 10 شاخه قیمت 36/500/000 ریال  17-لوله گالوانیزه سایز 3 اینج تعداد 18 شاخه 93/060/000 و 18- مغزی گالوانیزه سایز 2/1 اینج تعداد 50 عدد 1/700/000 ریال 19- مغزی گالوانیزه سایز 4/3 اینج 19/250/000 ریال و 20- مغزی گالوانیزه سایز 2 اینج تعداد 30 عدد 5/700/000 ریال و 21- مغزی گالوانیزه سایز 2/1 دو اینج تعداد 30 اینج 11/400/000 ریال 22- مغزی تبدیل گالوانیزه سایز 4/3*2/1 تعداد 150 عدد قیمت 8/550/000 ریال 23- بوشن گالوانیزه سایز 2/1 تعداد 50 عدد قیمت 2/000/000 ریال و 24-  بوشن گالوانیزه سایز 4/3 تعداد 350 عدد قیمت 23/800/000 ریال و 25- سه راه گالوانیزه سایز 2/1 تعداد 250 عدد قیمت 22/500/000 ریال و 26- سه راه گالوانیزه سایز 2/1 تعداد 25 عدد قیمت 15/500/000 ریال و 27- سه راه گالوانیزه سایز 2/1 تعداد 20 عدد قیمت 12/400/000 ریال و 28- سه راه گالوانیزه سایز 2/1 تعداد 15 عدد قیمت 9/300/00 ریال 29- چهارراه گالوانیزه سایز 3 تعداد 15 عدد قیمت 22/500/000 ریال 30-چپقی گالوانیزه سایز 2/1 تعداد 200 عدد قیمت 13/600/000 و 31- تبدیل گالوانیزه سایز 2/1*2 تعداد 30 عدد قیمت 9/900/000 ریال 32- تبدیل گالوانیزه سایز 2/1- 1*2 تعداد 30 عدد قیمت 9/000/000 ریال 33- مهره ماسوره گالوانیزه سایز 2 اینج تعداد 10 عدد قیمت 8/300/000 ریال  و 34- مهره ماسوره گالوانیزه سایز 2/1 دو اینج تعداد 15 عدد قیمت 16/500/000 ریال 35- تیرچه 4 متری با تقویت 12 و 10 تعداد 100 متر قیمت 17/000/000 ریال و 36- تیرچه 5 متری با تقویت 12 و 10 تعداد 200 متر و قیمت 40/000/000 ریال و 37- تیرچه 6 متری با تقویت 14 تعداد 300 متر قیمت 75/000/000 ریال و 38- تیرچه 7/5 متری با تقویت 16  متر تعداد 400 متر قیمت 108/000/000 ریال و 39- موتورجوش اینورتور 200 آمپر تایتان تعداد یک عدد قیمت 8/000/000 ریال و 40- اره آهن بر سه فاز تعداد یک عدد قیمت 8/000/000 ریال و 42- 4 کپسول هوا به همراه یکعدد مشعل و شلنگ تعداد یکعدد قیمت 40/000/000 ریال و 43- حباب حمام تعداد 200 عدد قیمت 20/000/000 و 44- فیوز مینیاتوری 16 و 25 و 32 آمپر تعداد 790 عدد قیمت 134/300/000 ریال و 45- لامپ کم مصرف 18 وات تعداد 980 عدد قیمت 107/800/000 ریال و 46- چسب آلتون گازی تعداد 170 کیلو قیمت 45/900/000 ریال و 47- کابل 3*2/5 کرمان تعداد 200 متر قیمت 16/000/000 ریال و 48- جعبه فلزی آتش نشانی تعداد 10 عدد قیمت 26/000/000 ریال و 49- لوله برق سایز 20 تعداد 200 شاخه قیمت 24/000/000 ریال و 50- لوله برق سایز 25 تعداد 150 شاخه قیمت 21/000/000 ریال و 51- لوله برق سایز 32 تعداد 150 شاخه قیمت 27/000/000 ریال جمع قیمت کل 1/808/405/196 ریال می باشد که اکثر اقلام نو یا در حد نو می باشند و بصورت انفرادی یا جمعی به انتخاب مشتری از اقلام فوق با قیمتهای انفرادی اعلامی به فروش می رسد.

مدیر دفتر شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز

فرهاد مرادی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی