مزایده زانو تبدیل 20*25 کوپلی،رابط مساوی 16 کوپلی،زانو 2/1 برنجی161 - آگهی 82797

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910467330900047
تاریخ صدور:1399/06/26
شعبه صادر کننده:شعبه 5 اجرای احکام حقوقی ویژه اداره کار شهرستان شیراز (اجرای احکام حقوقی 9 سابق)
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بموجب پرونده اجرائی به کلاسه951211محکوم له جلیل زارع تقاضای  فروش اموال توقیفی غیرقابل افراز/اجرای دستور فروش اموال محکوم علیه شرکت آبفشان ساحل شیراز صنعت نوع  و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار استان فارس را نموده و به همین سبب در روز چهارشنبه مورخ 99/07/09 ساعت 09 صبح  الی 10 ظهر در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند . قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ63880000ریال و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت یک ماه  از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت مابقی اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد . این آگهی نوبت اول می باشد . ضمناً ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده می باشید وجه نقد و یا به حساب سیبا خودتان واریز و دسته چک بهمراه داشته باشید . اموال مورد مزایده عبارتند از

1- زانو تبدیل 20*25 کوپلی  48 عدد  به قیمت واحد 38000 تومان و قیمت کل 1824000 تومان

2- رابط مساوی 16 کوپلی 48 عدد به قیمت واحد 28000 تومان و قیمت کل 1344000 تومان

3- زانو 2/1 برنجی161 عدد به قیمت واحد 20000 تومان و قیمت کل 3220000 تومان

مدارک لازم 1- همراه داشتن کارت ملی 2- ثبت نام ثنا

محل مزایده :استان فارس-شهرستان شیراز-خیابان ملاصدرا انتهای خیابان شهید جمالی طبقه منفی یک شعبه5اجرا

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی