مزایده اجاره یک باب سرپوشیده سالن ،یک باب سوله و... - آگهی 82739

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 
گروه 64 الحدید در نظر دارد املاک زیر را بر مبنای اجاره بهای پایه کارشناسی به صورت مزایده در معرض اجاره قرار دهد، لذا متقاضیان می توانند برای اطلاع از سایر شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده (برگه های شرایط شرکت در مزایده) در ساعات اداری به آدرس اهواز، روبه روی شهرک ملی حفاری- پادگان آیت العظمی امام خامنه ای مراجعه یا با شماره تلفن 09163024007 - 09169962238 تماس حاصل نمایند. 

ردیف  عنوان مبلغ کارشناسی (ماهیانه)
1 یک باب انبار به متراژ 2000 مترمربع 35.000.000
2 یک باب سرپوشیده سالن به متراژ 150 مترمربع 20.000.000
3 یک باب سوله به متراژ 650 مترمربع 90.000.000

توضیحات:
1- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است 
2- مدت اجاره از زمان تنظیم سند اجاره به مدت یک سال خواهد بود 
3- پیشنهادات فاقد سپرده (سپرده شرکت در مزایده) یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم، مشروط و یا خارج از موعد مقرر مردود است 
4- گروه در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است 
5- متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی تا حداکثر پایان وقت اداری روز 2شنبه تاریخ 99.6.31 جهت دریافت اسناد مزایده به مدیریت حقوقی گروه مراجعه نمایند.
6- مزایده در ساعت 10 صبح روز 3شنبه مورخ 99.7.1 با حضور اختیاری متقاضیان برگزار خواهد شد 
7- در صورت امتناع برنده از انعقاد قرارداد اجاره تمام مبلغ سپرده شرکت در مزایده به نفع گروه ضبط خواهد شد 
8- آدرس املاک فوق واقع در اهواز - رو به روی شهرک ملی حفاری - پادگان آیت اله العظمی امام خامنه ای می باشد 
9- هزینه کارشناسی و انتشار آگهی و حق التحریر قرارداد به عهده برنده مزایده می باشد 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی