مزایده داغی ولوازم خسارت خودروها - آگهی 82714

منقضی شده
شرح آگهی :
کد مزایده گزار 1392   نام دستگاه مزایده گزار شرکت سهامی بیمه ایران
شماره مزایده 1199001392000001   نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع 99/1      
عنوان مزایده فروش داغی ولوازم خسارت خودروها

اطلاعات زمانی

تاریخ انتشار از تاریخ 1399/06/24 ساعت 14:00 تا تاریخ 1399/07/06 ساعت 13:00
مهلت بازدید از 1399/06/24 تا تاریخ 1399/06/31 روزانه از ساعت 09:00 تا ساعت 13:00
توضیحات برنده برمبنای قیمت پیشنهادی در هر ردیف از لوازم تعیین خواهد شد -حجم بیشتر فروش(70درصد) شامل بدنه وپلاستیک میباشد
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1399/07/03 ساعت 10:00 تا تاریخ 1399/07/06 ساعت 13:00
زمان بازگشایی تاریخ 1399/07/07 ساعت 09:00
زمان اعلام برنده تاریخ 1399/07/07 ساعت 12:00

 

مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 4 روز پس از اعلام به برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 4 روز پس از اعلام به برنده
اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پيشنهادی 4 روز پس از اعلام به برنده
جريمه ديرکرد واريز مبلغ پيشنهادی 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زماني دريافت کالاها از انبار بدون جريمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرين مهلت زماني دريافت کالاها از انبار 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 1 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش

اطلاعات و شرایط دریافت اسناد

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1399/07/02 تا ساعت 14:00

اطلاعات حسابها

شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده --
شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده  
شماره حساب واریز ودیعه دریافت وجوه سپرده-1629905715- بانک ملت شعبه مرکزی
شناسه واریز ودیعه  
شماره حساب عودت ودیعه رد وجوه سپرده-1629905715- بانک ملت شعبه مرکزی
شماره حساب واریز وجه مزایده درآمدی-1629905715- بانک ملت شعبه مرکزی
شناسه واریز وجه مزایده  
شماره حساب عودت وجه مزایده رد وجوه سپرده-1629905715- بانک ملت شعبه مرکزی
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی