مزایده کامیون کشنده بنز،بیل میکانیکی ،کامیون میکسر و.... - آگهی 82709

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910467416400064
تاریخ صدور:1399/06/24
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گچساران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بنام خدا

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

احتراما چون به موجب اجراییه شماره 9900027 صادر ه از شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی گچساران محکوم علیه  شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر محکوم است به پرداخت مبلغ 11/905/681/159ریال در حق محکوم له  ذوالفقار چقتایی فرزند غلامرضا و پرداخت مبلغ 432/208/950ریال بابت حق الاجرا در حق صندوق دولت  که تا کنون نسبت به پرداخت بدهی خود به محکوم له اقدام ننموده و در قبال بدهی خود اموال مشروحه زیر را بعنوان مال معرفی که مال معرفی شده به کارشناسی ارجاع و به قیمت زیر ارزیابی گردیده و در تاریخ 1399/07/15 راس ساعت 10الی 11 بفروش می رسد و هرکس تمایل به خرید اموال زیر را دارد می تواند  به آدرس گچساران شرکت  ساختمان سد و تاسیسات  آبیاری سابیر مراجعه و اموال فوق را از نزدیک مشاهده نماید و اموال متعلق به کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد و قبول نمایید

1-کمپرسی سیستم....... تیپ40/2624 مدل1369 شماره انتظامی56ع248ایران33 رنگ سبز روغنی شماره موتور 10056284 شماره شاسی 1662598 جمع کل قیمت ارزیابی3/300/000/000ریال

2-کامیون کشنده سیستم بنز تیپ26/2628 مدل 83 شماره انتظامی73د572ایران44 رنگ نارنجی روغنی شماره شاسی1581379 شماره موتور10300371 جمع کل قیمت ارزیابی3/000/000/000ریال

3- بیل میکانیکی سیستم............ تیپ 65 .... مدل1991 شماره سریال26120 رنگ زرد شماره  شرکتی 36-14-6605 .... جمع کل قیمت ارزیابی3/900/000/000ریال

4-اتوبوس بیابانی سیستم بنز تیپ302 مدل 61 شماره موتور0017150 شماره پلاک21ع945ایران22 رنگ کرم -قرمز - معمولی شماره شاسی 002141 جمع کل مبلغ ارزیابی1/150/000/000ریال

5-کامیون میکسر سیتم ولوو تیپ10 ...... مدل1991 شماره انتظامی48ع457ایران 44 رنگ سفید -روغنی شماره شاسی364698 شماره موتور240281 جمع کل قیمت ارزیابی4/200/000/000ریال

6-کامیون کمپرسی سیستم بنز تیپ40/2628 مدل1983 شماره 73د546ایران44 رنگ نانجی- روغنی شماره شاسی15088736 شماره موتور10518033 جمع کل قیمت ارزیابی2/950/000/000ریال

دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی گچساران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی