مزایده ماشین الات مازاد - آگهی 82615

منقضی شده
شرح آگهی :

اگهی مزایده ماشین آلات شماره 1099091158000001 
 به اطلاع می رساند واحد ماشین الات سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی همیار ماشین درنظردارد نسبت به فروش ماشین الات مازاد از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده به بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت سایت ستاد و با شماره مزایده سیستمی 1099091158000001 به صورت الکترونیکی اقدام نمایند 
تاریخ انتشار در سایت از 99.6.25 تا تاریخ 99.7.5 ساعت 8
تاریخ بازدید از 99.6.25 تا تاریخ 99.7.5 از ساعت 8 الی 13
 تلفن تماس جهت بازدید 38795310 داخلی 308 
 مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 99.7.5 ساعت 18
مهلت ارائه یپشنهاد تا تاریخ 99.7.5 ساعت 18
 زمان بازگشایی 99.7.6 ساعت ده 
برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده در صورت وجود هزینه مربوطه پرداخت تضمین شرکت در مزایده ودیعه ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی