مزایده کامیون کشنده بنز آکتروس 1843مدل 1382 - آگهی 82374

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910465627800015
تاریخ صدور:1399/06/23
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نهبندان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

(( آگهی مزایده  ))

بموجب پرونده کلاسه 940130اجرایی محکوم علیهم  1- زینت نیکرو فرزند علی 2- غلام کشتگر ساکنین شوسف - روستای اسد آباد - منزل غلام کشتگر محکومند به پرداخت تعداد سیصد و پنجاه سکه تمام بهار آزادی (به نسبت سهم الارث) و از ترکه متوفی به انضمام مبلغ 362/000ریال هزینه دادرسی در حق محکوم لها آزاده مینائی که تاکنون محکوم علیهم مبلغ 330/362/000ریال از محکوم به را پرداخت نموده اند و نسبت به پرداخت الباقی محکوم به هیچگونه اقدامی ننموده اند  که حسب تقاضای محکوم لها اموال معرفی شده از ناحیه محکوم علیهم به شرح ذیل توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است که به شرح ذیل می باشد :

 یکدستگاه کشنده بنز به شماره 735ع14- ایران 52

مشخصات خودرو :نوع و کاربری :کامیون کشنده ، سیستم : بنز ، تیپ:آکتروس 1843، مدل:1382، رنگ :سفید ، ظرفیت :40تن ، تعداد سیلندر:6 ، نوع سوخت :گازوئیل ، تعداد محور:2 ، تعداد چرخ:6چرخ ، شماره موتور : 52194600251734، شماره شاسی:WDB9540325K795201 وضعیت خودرو :اتاق و بدنه :سالم ، موتور :نامعلوم ، گیر بکس: نامعلوم ، شیشه ها :سالم ، سپرها :سالم ، دیفرانسیل:نامعلوم ، صندلی و جلو داشبورد:سالم ، جلو پنجره :سالم ، لاستیک ها :مستعمل ، چراغ ها :دارد ، آئینه و برف پاک کن :دارد .

وضعیت اصالت خودرو : خودرو قابل سرویس دهی می باشد ، به علت عدم امکان بازدید ارکان ، در مورد اصالت خودرو اظهار نظر نمی شود .

قیمت کارشناسی : قیمت خودروی فوق 10/000/000/000ریال (ده میلیارد ریال ) برآورد می شود . سهم محکوم لها به نسبت سه دانگ مبلغ 5/000/000/000ریال (پنج میلیارد ریال ) برآورد می شود .  

 مقرر گردید درتاریخ 1399/07/21ساعت9صبح از طریق مزایده حضوری در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری نهبندان به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند ظرف مدت 5 روز قبل از مزایده به واحد اجرای احکام مدنی نهبندان مراجعه تا ترتیب بازدید از اموال توقیفی داده شود ضمناً حداقل 10% از بهای فروش مزایده نقداً و فی المجلسین ازبرنده وصول خواهد شد و الباقی آن حداکثر ظرف مدت یک ماه وصول خواهد شد .

علی نژاد هوشنگ -  قاضی اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان نهبندان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی