مزایده یکدستگاه مینی بوس هیوندا مدل 1388 - آگهی 81857

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت دوم 
شهرداری ابوموسی در نظر دارد یکدستگاه مینی بوس هیوندا را از طبق جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند 

نوع وسیله نقلیه    سال ساخت   قیمت پایه ریال    مبلغ تضمین شرکت در مزایده 
 مینی بوس هیوندا  1388  2.430.000.000  121.500.000

متقاضیان باید ضمن مطالعه شرایط مزایده و بازدید از مینی بوس هیوندا حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99.7.15 می بایست مبلغ 121.500.000 یرال بابت ضمانت بصورت نقد به حساب سیبا شماره 3100005242009 بنام شهرداری ابوموسی واریز و فیش واریزی را همراه با اسناد مزایده در پاکت دربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند 
2- محل و مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99.7.2 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99.7.15 جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری ابوموسی مراجعه نمایند ضمنا جهت دریافت اسناد می توان با شماره تلفن 07635623242 تماس بگیریند 
3- محل و مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99.7.15 به دبیرخانه شهرداری ابوموسی تحویل نمایند 
4- تاریخ بازگشایی پاکتها روز چهارشنبه 99.7.16 ساعت 10 صبح 
5- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 
6- برندگان اول و دوم مزایده هرگاه پس ازاعلام شهرداری ظرف مدت 7 روز نسبت به واریز وجه اقدام ننمایند به ترتیب سپرده انان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد 
7- در صورت انجام خرید توسط برنده مزایده چنانچه ماشین خریداری شده و پس از مدت دو هفته از پارکینگ خارج نشود به ازای هر شبانه روز 500.000 ریال حق پارکینگ وصول خواهد شد 
8- هزینه کارشناسی و اگهی در روزنامه به عهده خریدار می باشد 
9- داوطلبین می توانند جهت بازدید ماشین مینی بوس به آدرس ذیل مراجعه یا با شماره تلفن 07635623242 تماس بگیرید 
سه راه جهانبار جنب ساختمان کشتی رانی انبار مرکزی اداره کل عمران جزایر 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی