مزایده 4 دستگاه خودرو(لندرور پاژن وانت ، سواری پژو ، مزدا وانت ) - آگهی 81464

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
فروش خودرو نوبت دوم
اداره کل دامپزشکی استان گیلان درنظر دارد 4 دستگاه خودروهای مشروحه ذیل را ازطریق مزایده عمومی به فروش برساند
متقاضیان میتوانند جهت  کسب اطلاعات با شماره تلفن 7-33333356-013 داخلی 46 آقای همت پور تماس حاصل نمایند
زمان و ساعت بازدید خودروها از تاریخ 99.6.19 لغایت 99.6.24  از ساعت 8 لغایت 13
محل بازدید  : رشت - خیابان نامجو - روبروی پلی کلینیک فوق تخصصی ولایت - اداره کل دامپزشکی استان گیلان واحد نقلیه
زمان  تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد : از تاریخ 99.6.25 لغایت 99.7.08 
برگ شرایط مزایده از سامانه دانلود گردیده و همراه مهر و امضا شرکت یا صاحب امضا از تاریخ 99.6.25 لغایت 99.7.08 از ساعت 8 الی 13 بجز روزهای تعطیل به دبیرخانه اداره کل دامپزشکی گیلان تحویل گردد
محل و زمان تسلیم پاکت الف تضمین و مستندات درخواستی ذکر شده در بند 3 برگ شرایط مزایده : 
رشت- خیابان نامجو- روبروی پلی کلینیک فوق تخصصی ولایت- اداره کل دامپزشکی استان گیلان- ساختمان شماره 1- دبیرخانه از تاریخ 99.6.25 لغایت 99.7.8 از ساعت 8 الی 13 بجز روزهای تعطیل 
تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 9 صبح روز 4شنبه مورخ 99.7.09 با حضور اعضا کمیسیون فروش در سالن جلسات ساختمان شماره 2 اداره کل دامپزشکی استان گیلان حضور مزایده گران در جلسه بلامانع می باشد

 نوع خودرو  سال ساخت وضعیت  مبلغ تضمین به ریال 
لندرور پاژن وانت  1389  قابل شماره گذاری 60.000.000 ریال 
لندرور پاژن وانت  1389   قابل شماره گذاری 60.000.000 ریال 
 سواری پژو   1385  قابل شماره گذاری  50.000.000 ریال 
 مزدا وانت   1385  قابل شماره گذاری  50.000.000 ریال 

شرایط  :
این اداره کل در قبول یا رد پیشنهاد مختار می باشد
هرشخص می تواند برای تمامی خودروهای قابل شماره گذاری پیشنهاد قیمت جداگانه بدهد 
شرکت کنندگان می بایست مبلغ تضمین در مزایده را به صورت نقدی به حساب سپرده 4052038307536127 با شناسه واریز 905135552241937338364193733836 نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل دامپزشکی واریز نماید
بدیهی است چک تضمینی مورد پذیرش نمی باشد
شرکت کارکنان دولتی در مزایده منع قانونی ندارد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی