مزایده خودرو سواری پژو 405 مدل 1386 - آگهی 79795

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده عمومی 
نوبت دوم
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان در نظر دارد نسبت به واگذاری 1 دستگاه خودرو با مشخصات ذیل و سایر شرایط قید شده در اسناد مزایده عمومی به اشخاص حقیقی - حقوقی اقدام نماید. 

ردیف نوع خودرو 
1 سواری پژو 405

رنگ مشکی مدل 1386
 اخرین مهلت دریافت اسناد 99.6.30 
 اخرین مهلت تحویل پیشنهاد 99.7.09
 بازگشایی پاکات ساعت ده صبح روز 99.7.10
میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ 20.000.000 ریال بایستی بصورت تضامین قابل قبول ذکر شده در ائین نامه تضامین دولتی و مطابق با عنوان مزایده مذکور با مدت اعتبار سه ماه و قابل تمدید تا سه ماه دیگر برای ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب رد وجوه سپرده با شبای شماره ir610100004166063752736249  نزد بانک ملی مرکزی خرم اباد به نام اداریه راهداری و حمل ونقل و جاده ای استان لرستان و شرایط قید شده در قسمت محتویات پاکت الف اسناد مزایده ارائه گردد 
به پیشنهادهای فاقد سپرده سپرده های مخدوش سپرده های کمتر از میزان مقرر چک شخصی و نظایر ان ترتیب اثر داده نخواهد شد 
محل و زمان دریافت اسناد متقاضیان می توانند از مورخ 99.6.24 حداکثر تا مورخ 99.6.30  به آدرس های ذیل مراجعه نمایند برد عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت سایت ستاد
محل تحویل پیشنهادات سامانه تدارکات الکترونیک دولت و پاکات الف (وديعه) علاوه بر بارگذاری سامانه مذکور می بایست به صورت فیزیکی به آدرس خرم آباد- بلوار بهارستان - کیلومتر جاده 3 جاده اندیمشک - جنب سیلو کد پستی 6819613831  دبیرخانه کمیسیون معاملات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان تحویل گردد 
نشانی محل بازدید جنب اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان اداره ماشین الات 
به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش، پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد (مهر وامضای کلیه اسناد الزامی است)
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به اسناد مزایده مندرج است در صورت ابهام در اسناد و هرگونه سوال با اقای علی اکبر قاسم نژاد به همراه 09169591906 اداره ماشین الات کل فوق الذکر هماهنگ گردد 
تاریخ انتشار نوبت اول اگهی 99.6.23 
 نوبت دوم 99.6.24

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی