مزایده دستگاه خمیرگیر با موتور NPC ،دستگاه چهار غلتک پهن کن و..... - آگهی 74983

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910467415200012
تاریخ صدور:1399/04/10
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده  نوبت  اول

به موجب پرونده اجرایی 980518 شعبه 3 اجرای احکام حقوقی دادگستری یاسوج محکوم له فریبا آریامنش  تقاضای فروش اموال توقیفی وثیقه گذار یا محکوم علیه  آقای  سید اصغر زعفرانی فرزند سیدمحمد رحیم  که نوع و مشخصات و قیمت مورد مزایده  بشرح ذیل می باشد و معادل  65/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته  در حق محکوم له و مبلغ  14/900/000  ریال بابت حق الاجرا در حق صندوق دولت  از طریق آگهی مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار  را نموده، به همین سبب در مورخ  99/04/19  از ساعت  11:30 الی 12 در محل شعبه سوم  اجرای احکام دادگستری یاسوج مزایده برگزار خواهد شد. متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را به نانوایی تافتون واقع در یاسوج خیابان مطهری بین شهدای 3 و 4 ملاحظه نمایند و قیمتی که مزایده ازآن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری  مبلغ 745/000/000  ریال بوده و برنده مزایده کسی است که  ده درصد بها ء را فی المجلس بعنوان سپرده  به قسمت اجراء تسلیم و بالاترین قیمت را پیشنهاد و مابقی بهای اموال را ظرف سی روز از تاریخ انجام مزایده پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.مزایده نوبت اول می باشد.

نوع و مشخصا ت و قیمت اموال مورد مزایده بشرح زیرمی باشد :

دستگاه خمیرگیر با موتور NPC  چینی 1.5 کیلو وات- دستگاه چهار غلتک پهن کن نیمه اتوماتیک- تنور تافتون گازی- دستگاه نان گیر- دستگاه نان خارج کن که همگی ساخت شرکت اصفهان پخت می باشد- تابلو تبلیغاتی ال ای دی یک در چهل سانت متر مربع- میز سرد کن نان فلزی- میز چوبی 2 در 1 متر مربع- یک عدد کولر آبی زمینی- دو عدد سطل زباله پلاستیکی پدالدار فلزی- یک عدد آبگرمکن دیواری- مجوز پروانه کسب نانوایی به شماره 04665907030 بنام اصغر زعفرانی و ارزش سرقفلی جمعا به مبلغ 745/000/000 ریال می باشد.

مدیردفتر شعبه 3 اجرای احکام حقوقی یاسوج – سیداحمد سادات

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی