مزایده 2 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری - آگهی 74980

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار:  3980
نام دستگاه مزایده گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان
شماره مزایده: 1099003980000002
نوع برگزاری مزایده: مزایده عمومی 
شماره مزایده مرجع:  2299/1-2261
عنوان مزایده :  مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام
تاریخ انتشار : از تاریخ 99.4.10 ساعت 8 تا تاریخ 99.4.21 ساعت 14:30
مهلت بازدید از تاریخ 99.4.10 تا تاریخ 99.4.18 روزانه از ساعت 8 تا ساعت 14
توضیحات: آدرس محل بازدید از خودروها - ایلام - بلوار شهید بهشتی - روبروی اداره غله- اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 99.4.11 ساعت 8 تا تاریخ 99.4.21 ساعت 14:30
زمان بازگشایی تاریخ  99.4.22 ساعت 8
زمان اعلام برنده تاریخ 99.4.23 ساعت 8
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 7 روز پس از اعلام برنده 
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن7  روز پس از اعلام به برنده
 آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 7 روز پس از اعلام به برنده 
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد 
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 7 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از  انبار 7 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد 
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مدیر فروش

شماره تماس:08432223222
نمابر:08432227217
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی