مزایده اسقاطی 7 دستگاه خودرو سنگین (کامیون) - آگهی 74976

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار: 3457 
نام دستگاه مزایده گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
شماره مزایده: 1099003457000013
نوع برگزاری مزایده: مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع: 99-9
عنوان مزایده : فروش اسقاطی 7 دستگاه خودرو سنگین (کامیون)
تاریخ انتشار : از تاریخ 99.04.10 ساعت 08:00 تا تاریخ 99.4.21 ساعت 14:00
مهلت بازدید از تاریخ 99.04.11 تا تاریخ 99.04.19 روزانه از ساعت 08:00 تا ساعت 13:00
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 99.04.11 ساعت 08:00 تا تاریخ 99.04.21 ساعت 14:00
زمان بازگشایی تاریخ 99.04.22 ساعت 08:00
زمان اعلام برنده تاریخ 99.04.22 ساعت 08:30
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 7 روز پس از اعلام برنده 
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 7 روز پس از اعلام به برنده
 آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 7 روز پس از اعلام به برنده 
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد 
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 7 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از  انبار 7 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0.% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد 
مدت زمان اعتبار حواله خروج 7 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مدیر فروش 
شماره تماس:0316688121
نمابر:0316688125
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی