مزایده روغن سوخته همراه با بشکه - آگهی 72256

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار: 5632 
نام دستگاه مزایده گزار: سازمان مدیریت حمل و نقل
شماره مزایده: 1099005632000001
نوع برگزاری مزایده: مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع: 01
عنوان مزایده : فروش روغن سوخته به تعداد 44 بشکه 208 لیتری همراه با بشکه
تاریخ انتشار : از تاریخ 99.03.12 ساعت 08:00 تا تاریخ 99.03.27 ساعت 13:00
مهلت بازدید از تاریخ 99.03.12 تا تاریخ 99.03.27 روزانه از ساعت 08:00 تا ساعت 14:00
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 99.03.17 ساعت 08:00 تا تاریخ 99.03.27 ساعت 13:00
زمان بازگشایی تاریخ 99.03.31 ساعت 10:00
زمان اعلام برنده تاریخ 99.04.01 ساعت 08:00
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 7 روز پس از اعلام برنده 
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 7 روز پس از اعلام به برنده
 آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 7 روز پس از اعلام به برنده 
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد 
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 7 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از  انبار 7 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0.% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد 
مدت زمان اعتبار حواله خروج 7 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مدیر فروش 
شماره تماس:08733520371
نمابر:08733520370
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی