مزایده دو دستگاه خودپرداز - آگهی 70610

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی فراخوان مزایده عمومی
پست بانک ایران - مدیریت شعب استان مازندران در نظر دارد دو دستگاه خودپرداز را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان جهت شرکت در مزایده به آدرس ستاد ایران سامانه الکترونیک دولت مراجعه نمایند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده از مورخ 99.2.25 الی 99.3.6 
مهلت بازدید از خودپردازها از تاریخ انتشار آگهی از مورخ 99.2.25 الی 99.3.6 از ساعت 8 الی 14
تلفن هماهنگی جهت بازدید: 127-33310364 -011 واحد خدمات و تدارکات پست بانک مازندران 
مهلت دریافت پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99.3.7 
زمان بازگشایی پیشنهادات: روز شنبه مورخ 99.3.10 ساعت 10 صبح در محل ساختمان مدیریت امور شعب پست بانک استان مازندران به آدرس ساری خیابان فرهنگ نبش کوچه شهید علامه پست بانک مازندران طبقه دوم دایره امور مالی واحد خدمات و تدارکات  
هزینه های کارشناسی رسمی دادگستری و چاپ این آگهی برعهده برنده می باشد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی