مزایده مصالح حاصل از تخریب مدرسه - آگهی 69107

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار: 366 
نام دستگاه مزایده گزار : اداره کل آموزش و پرورش 
شماره مزایده : 1099000366000001
شماره مزایده مرجع :1000980
نوع برگزاری : مزایده عمومی 
عنوان مزایده: فروش مصالح حاصل از تخریب مدرسه قدیمی روستای قاضی مردان 
تاریخ انتشار از تاریخ 99.2.6 ساعت 14 تا تاریخ 99.2.17 ساعت 14 
مهلت بازدید از تاریخ 99.2.6 تا تاریخ 99.2.16 روانه از ساعت 8 تا ساعت 14 
توضیحات: مصالح حاصل از تخریب ساختمان بودن دیوار محوطه 
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 99.2.7 ساعت 8 تا تاریخ 99.2.17 ساعت 14 
زمان بازگشایی تاریخ 99.2.18 ساعت 10 
زمان اعلام برنده تاریخ 99.2.18 ساعت 11 
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 4 روز پس از اعلام برنده 
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 4 روز پس از اعلام به برنده 
آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 4 روز پس از اعلام به برنده 
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد 
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا 
آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از  انبار 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا 
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش
شماره تماس:08133149368
نمابر:08133149367
سامانه ستاد ایران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی