مزایده مززایده سفاله آهن و چدن - آگهی 69104

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده محدود؟ 99/07/2/01شرکت مگاموتور  
شرکت رادیاتور ایران شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران (سودیکو) در نظر داردسفاله آهن و چدن شرکت مگاموتور را از طریق مزیده محدود و براساس شرایط و مشخصات ذیل به فروش برساند
زمان بازدید کالا تاریخ 99.2.11 لغایت 99.2.13 از ساعت 9 الی 15
زمان ارائه پیشنهاد قیمت : از تاریخ 99.2.11 لغایت 99.2.13 از ساعت 9 الی 17 
- محل بازدید : شرکت مگاموتور واقع در کیلومتر 14 جاده قدیم کرج -بلوار ایران خودرو خیابان زامیاد درب اداری شرکت مگاموتور
محل ارائه پیشنهاد قیمت دفتر مرکزی شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایان سودیکو واقع  در کیلومتر 18 بزرگراه فتح جاده قدیم کرج مجتمع صنعتی سازه گستر سایپا کفش ملی سابق خیابان بوستان نیش بوستان سوم
- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: فیش واریز نقدی به شماره حساب سپرده 956000009 بانک رفاه کارگران - شعبه صنعتگران بنام "شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران
- دریافت اطلاعات تکمیلی: از طریق شماره تماس 46079796 داخلی 417-413   و سایت اینترنتی
www . sudico ,ir
هزینه چاپ آگهی و هزینه کارشناسی بر عهده برنده /برندگان مزایده می باشد
- شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
به همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی یا شناسنامه جهت ارائه پیشنهاد قیمت الزامی می باشد

شرح کالا  واحد کالا  مبلغ سپرده ریال
سفاله آهن و چدن  کیلوگرم  300.000.000

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی