مزایده 4000 لیتر روغن سوخته - آگهی 69101

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار: 3157
نام دستگاه مزایده گزار: اداره کل راه آهن استان یزد
شماره مزایده: 1098003157000002
نوع برگزاری مزایده: مزایده عمومی
عنوان مزایده : فروش 4000 لیتر روغن سوخته
تاریخ انتشار از تاریخ 99.02.10 ساعت 13 تا تاریخ 99.02.23 ساعت 14
مهلت بازدید از تاریخ 99.2.11 تا تاریخ 99.02.15 روزانه از ساعت 8 تا ساعت 14
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 99.2.14 ساعت 8 تا تاریخ 99.2.23 ساعت 14
زمان بازگشایی تاریخ 99.2.24 ساعت 10/30
زمان اعلام برنده تاریخ 99.2.25 ساعت 12
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 4 روز پس از اعلام برنده 
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 4روز پس از اعلام به برنده
 آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 4روز پس از اعلام به برنده 
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد 
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از  انبار 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد 
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مدیر فروش 
شماره تماس:03537248551
نمابر:03531422433
سایت ستاد ایران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی