مزایده ضایعات آهن آلات و آهن آلات مصرفی - آگهی 69086

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده  غیر حضوری 
شماره 70910/99
 بدینوسیله به اطلاع می رساند نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش امامزاده (بادرود)  و هیات امناء استان مقدس امامزادگان آقاعلی عباس و سید محمد (ع) در نظر دارد فرش های مازاد بر نیاز آستان مقدس را از طریق آگهی مزایده به فروش برسانند
1. فرش دستباف و ماشینی: تعداد 75 تخته فرش ماشینی و دستباف 12، 9، 6 و ... متری به قیمت پایه کارشناسی 638.500.000 ریال
نوبت اول
الف- ضایعات آهن آلات: به قیمت پایه کارشناسی هر کیلو 36.000 ریال
ب- آهن آلات مصرفی: به قیمت پایه کارشناسی هر کیلو 50.000 ریال
شروط و تعهدات : 
1-پیشنهاددهنگان می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99.2.29 تقاضای خود را به دبیرخانه نمایندگی اوقاف و امور خیریه تحویل و رسید دریافت نمایند
  2- مزایده راس ساعت  10 صبح روز سه شنبه مورخ 99.2.30 در محل نمایندگی اوقاف و امور خیریه برگزار خواهد شد
3- این مزایدهغیر حضوری بوده و حضور شخص متقاضی در روز و ساعت جلسه بلامانع می باشد
4- متقاضیان می توانند با هماهنگی این نمایندگی و یا مدیر اجرائی آستان مقدس در ساعات اداری از مورد مزایده بازدید و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 8-54347777 و یا 09131634191 اقای طباطبائی تماس حاصل نمایند

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی