مزایده آهن آلات مازاد (تیرآهن درجه دوم،درب، پنجره، آهن آلات سنگین و سبک و...) - آگهی 69081

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی شرکت در مزایده
موضوع مزایده : به اطلاع می رساند اداره آموزش و پرورش قصد دارد اموال اسقاطی خود از قبیل آهن آلات مازاد (تیرآهن درجه دوم، درب، پنجره، آهن آلات سنگین و سبک و ...) را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
تمامی مرحل مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد و الزام است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مهلت ارائه پیشنهاد در سایت: ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم به شرح مندرج در سایت فوق می باشد 
زمان بازگشایی پاکت ها: به شرح مندرج در سایت 
شرایط مزایده: 
1. مزایده به صورت عمومی بوده و کلیه اشخاص حق شرکت در مزایده را دارا می باشند 
2. قیمت کارشناسی 27000 ریال بابت هر کیلوگرم برآورد گردیده است 
3. کلیه هزینه ها از قبیل کارشناسی، آگهی و ... به عهده برنده مزایده می باشد 
اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار: 
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها: 
الف: استان چهارمحال و بختیاری- شهرستان بروجن، اداره آموزش و پرورش، واحد خدمات تلفن 34228977 
اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل: عضویت در سامانه: مرکز تماس 02127312131 
دفتر ثبت نام: 03833352958 
به اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه بخش ثبت نام ، پروفایل تامی کننده مزایده گر موجود است 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی