مزایده تعدادی ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی،لوازم اداری وتجهیزات کامپیوتر و..... - آگهی 69078

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده فروش اموال منقول نوبت دوم 
اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز قائم مقام قانونی ورشکسته شرکت آئین تلاش تبریز اموال ورشکسته مذکور را که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده از طریق مزایده ساعت 11 صبح روز چهارشنبه 99.2.24 در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی واقع در خیابان طالقانی روبروی مسجد امامزاده پلاک 352 با شرایط زیر به فروش برساند
1- تعدادی ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی جمیعا به مبلغ 3.807.000.000 ریال 
2- تعدادی ماشین آلات صنعتی و تجهیزات مربوطه اعم از کمپرسور و موتور جوش و ژنراتور برق و غیره به مبلغ 2.954.000.000 ریال 
3- لوازم اداری و تجهیزات کامپیوتر اعم از صندلی میز کامپیوتر فاکس پرینتر دستگاه کپی و غیره به مبلغ 1.388.627.000 ریال 
شرایط فروش
فروش نقدی است و امضای صورت مجلس مزایده به منزله ابلاغ در پرداخت بوده و در صورت عدم پرداخت مبلغ توسط برنده مزایده در ظرف یک روز بعد از تاریخ صورت مجلس مزایده پیشنهاد مبلغ برنده مزایده باطل و کان لم یکن تلقی میگردد
2- در صورت تقاضای درخواست مهلت با موافقت ریاست یا مستشار محترم اداره حداقل باید 20 درصد مبلغ به صورت نقد قبل از تقدیم درخواست مهلت پرداخت برای مابقی مبلغ حداکثر یک ماه مهلت پرداخت داده می شود ولی تحویل اموال منوط به پرداخت کل مبلغ برنده پیشنهاد مزایده خواهد بود و در صورت عدم پرداخت در ظرف مهلت اعطایی 5 درصد مبلغ ارزیابی اموال مورد برنده از محل مبلغ واریزی نقدی بابت خسارت به نفع هیئت بستانکاران ورشکسته ضبط خواهد شد و در صورت عدم واریز 20 درصد نقدی برابر مفاد بند یک شرایط فروش پینشهاد مبلغ برنده مزایده باطل و کان لم یکن تلقی می گردد
3- اولویت با کسانی خواهد بود که به صورت یکجا برای بندهای اموال مورد مزایده پیشنهاد دهند
4- برنده مزایده کسی شناخته خواهد شد که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید 
5- اداره در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار و مجاز است 
متقاضیان برای کسب اطلاعات و رویت ریز اموال نظریه کارشناس می توانند همه روزه در ساعات اداری به دفتر اداره مراجعه برای رویت اموال با هماهنگی کارشناس محترم پرونده آقای معصوم زاده با تعیین وقت قبلی اقدام میگردد شماره تلفنهای 21-355773320-041

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی