مزایده یکدستگاه خودرو پاجرو مدل 1384 - آگهی 69068

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
شرکت جهاد نصر لرستان (سهامی خاص) در نظر دارد یکدستگاه خودرو پاجرو با مشخصات زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان خرید دعوت به عمل می آید که جهت بازدید خودرو و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99.2.13 الی 99.2.16 به آدرس خرم آباد جاده خرم آباد اندیمشک تعمیرگاه شرکت جهاد نصر لرستان مراجعه نمایند
تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت 99.2.17
تلفن تماس 09167057922 آقای عباس دریکوند
قیمت پایه 1.200.000.000 ریال
مشخصات خودرو
تیپ پاجرو 3500 گیربکس دستی
رنگ مشکی متالیک
سال ساخت 1384
شرایط شرکت در مزایده
به بپشنهادهای مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد
شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 
به قیمت پیشنهادی 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود 
ارائه چک تضمینی (رمزدار) به میزان 10 درصد مبلغ پیشنهادی بابت سپرده شرکت در مزایده در وجه شرکت جهاد نصر لرستان الزامی می باشد 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی