مزایده خودرو سواری تیوولی هاچ بک سانگ یانگ مدل 2016 - آگهی 69063

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910463414500003
تاریخ صدور:1399/02/10
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کرمان (تقسیط/نیابت)
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول

دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کلاسه980201 شعبه تقسیط و نیابت اجرای احکام کرمان خودرو سواری تیوولی هاچ بک سانگ یانگ  به رنگ قهوه ای متالیک اتومات مدل2016به شماره انتظامی913ب86ایران10  متعلق به آقای محمد صادق حاج خلیلی  با وضعیت خودرو در حال حاضر از نظر بدنه سالم و بدون نقص می باشد ولی درب موتورو گلگیرهای جلو دو طرف تعویض و رنگ شدگی مجدد داردهمچنین پایین درب عقب سمت راست و لبه پایین گلگیر عقب راست  و قسمت پایین گلگیرعقب سمت چپ ضربه جزئی داشته که بدون نقاشی ترمیم شده اند.شاسی های جلو با سینی لچکی های مربوطه در اثر تصادف شدید جلو که منجر به تعویض قطعات جلو شده نیز ترمیم و صافکاری  ورنگ شدگی دارند در قسمت عقب خودرو نیز آثار تصادف و جمع شدگی سینی کف صندوق و شاسی عقب سمت چپ وجود دارد  که توسط کارشناس رسمی دادگستری به ارزش2/250/000/000 ریال ازریابی شده است را از طریق مزایده بفروش برساند جلسه مزایده برای روزسه شنبه مورخ99/02/30 ساعت10 صبح با حضور نماینده دادستان درمحل اتاق مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد.لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند  تا5روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از خودرو مذکور واقع در کرمان- خیابان عدالت-پارکینگ مهدی بازدید نمایند و در صورت تمایل به شرکت در مزایده بایستی نسبت به واریز ده درصد قیمت پیشنهادی خود را بصورت چک تضمینی در وجه اجرای احکام حقوقی کرمان ویا با اخذ شناسه از واحد مزایده جهت واریز به حساب سپرده دادگستری اقدام و  به همراه درخواست کتبی خود در پاکت در بسته  تا قبل از برگزاری جلسه مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان تحویل نمایند.بدیهی است شخصی به عنوان برنده مزایده شناخته می شود که قیمت بالاتری داده باشد. در صورت انصراف برنده مزایده 10%مبلغ پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورزبرگزار کننده مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان-شیروانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی