مزایده یک دستگاه توربو - آگهی 69018

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910467330900016
تاریخ صدور:1399/02/10

شعبه صادر کننده:شعبه 5 اجرای احکام حقوقی ویژه اداره کار شهرستان شیراز (اجرای احکام حقوقی 9 سابق)

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
بموجب پرونده اجرائی به کلاسه981095محکوم له :نصراله محمدی تقاضای فروش اموال توقیفی غیرقابل افراز/اجرای دستور فروش اموال محکوم علیه :شرکت صنایع سلولزی وبهداشتی گل آگین شیرازونوع و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشاراستان فارس را نموده و به همین سبب در روزچهار شنبه مورخ 99/03/07 ساعت 09 صبح الی 10ظهر در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند . قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ145000000ریال و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت مابقی اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد . این آگهی نوبت دوم می باشد . ضمناً ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده می باشید وجه نقد و یا به حساب سیبا خودتان واریز و دسته چک بهمراه داشته باشید . اموال مورد مزایده عبارتند از

1-دستگاه توربو

مدارک لازم 1- همراه داشتن کارت ملی 2- ثبت نام ثنا

محل مزایده :استان فارس-شهرستان شیراز-خیابان ملاصدرا انتهای خیابان شهید جمالی طبقه منفی یک شعبه5اجرا

علیرضاکاظمی

دادورز شعبه 5 اجرای احکام حقوقی دادگستری شیراز

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی