مزایده خودرو - آگهی 69014

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده های عمومی
شماره 1099004327000001
شرح مختصر از ملک
اداره آموزش و پرورش منطقه شهاب در نظر دارد خودرو خود را به شرح مذکور و با جزییات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران با شماره مزایده 1099004327000001 به صورت الکترونیکی به مزایده برساند زمان انتشار در سایت 99.2.11 ساعت 10 مهلت دریافت اسناد مزایده مورخه 99.2.21 ساعت 15 زمان تاریخ بازدید 99.2.13 تا 99.2.16 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 99.2.21 ساعت 15 زمان بازگشایی 99.2.22 ساعت 10 زمان اعلام به برنده 99.2.22 ساعت 10/30 صبح ضمنا رعایت موارد زیر الزامی است 1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناند مزایده در صورت وجود هزینه مربوطه پرداخت تضمین شرکت در مزایده ودیعه ارسال پیشنهادات قیمت پاکات اعلام برنده واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد
2- پیشنهاد میگردد با توجه به نموع کالاهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید 3- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافن گواهی الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید مرکز پیشتیبانی و راهبری سامانه 02141934 اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ستاد ایران بخش ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی