مزایده سه دستگاه خودرو پژو 405 مدل 84 و مدل 86 - آگهی 69000

منقضی شده
شرح آگهی :

فراخوان مزایده عمومی نوبت دوم 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی در نظر دارد مزایدات به شرح ذیل را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل فراخوان مزایدات از دریافت و تحویل اسناد از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت ستاد انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 99.2.11 می باشد. 

شماره مزایده موضوع مزایده محل بازدید مبلغ تضمین شرکت در مزایده ریال
99/31/3 فروش یکدستگاه خودرو پژو 405 مدل 84 کارگاه جدید جنب اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مشهد 15.500.000
99/31/40  فروش یکدستگاه خودرو پژو 405 مدل 86  کارگاه جدید جنب اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مشهد  17.000.000
 99/31/5  فروش یکدستگاه خودرو پژو 405 مدل 86  کارگاه جدید جنب اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مشهد  16.000.000
تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریز در وجه اداره کل واریز گردد
مهلت دریافت اسناد مزایده تا ساعت 14 روز پنجشنبه تاریخ 99.2.18
مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه : تا ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 99.2.28
تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مزایده : ساعت 9 صبح روز دوشنبه تاریخ 99.2.29
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در زمان مشخص شده در اسناد نسبت به بازدید اقدام نمایند
اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار : مشهد - انتهای خیابان فدائیان اسلام - کدپستی 9173695636 تلفن تماس 8 - 33412024 - 051 و نمابر 33435888-051 
اطلاعات تکمیلی در اسناد می باشد. 
اطلاعات تماس سامانه ستاد راهبری و پشتیبانی : 41934 - 021
جهت کسب اطلاعات می توانید به آدرس سایت زیر رجوع نمایید: 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی