مزایده لودر مدل HL-115B،مزدا 1600،مزدا آمبولانس 2000،پیکان،تراکتور رومانی - آگهی 68989

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
نوبت دوم
شهرداری کمال شهر در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی از خودروهای اسقاطی و فرسوده خود از طریق برگزاری مزایده عمومی بصورت یکجا به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد با رعایت موارد و شرایط ذیل ظرف مت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی جهت خرید اسناد مزایده از ساعت 9 الی 14 به کرج ، کمال شهر ، بلوار شهرداری ، شهرداری کمال شهر واحد امور قراردادها دریافت دارند.

ردیف نوع خودرو مدل خودرو
1 لودر مدل HL-115B 1380
2 مزدا 1600 1375 اسقاطی
3 تراکتور رومانی 1360
4 مزدا آمبولانس 2000 1382 اسقاطی
5 پیکان 1381 اسقاطی 

سپرده شرکت در مزایده مزایده به مبلغ 5 درصد مبلغ کل 46.000.000 ریال به صورت یکی از روشهای ذیل ارائه گردد
الف- ضمانت نامه بانکی ترجیحا از یکی از بانکهای استان البرز یا تهران که به مدت 90 روز کاری اعتبار داشته و قابل تمدید باشد
ب- واریز فیش نقدی به حساب شماره 0219326211008 نزد بانک ملی 
ج- چک تضمین شده بانکی در وجه حساب شماره 0219326211008 بانک ملی 
2- هر گاه  برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد
3- شهرداری کمال شهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد
4- شرکت کنندگان می بایست جهت خرید اسناد مزایده، نسبت به اخذ فیش از شهرداری کمال شهر و واریز مبلغ 500.000 ریال اقدام نمایند لازم به ذکر می باشد مبلغ واریزی جهت خرید اسناد مزایده به هیچ عنوان مسترد نمی گردد 
5- در هر شرایطی مدارک مندرج در اسناد مزایده ملاک عقد قرارداد خواهد بود 
6- توضیح اینکه سپرده نفرات دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد 
7- مهلت خرید اسناد از مورخ 99.02.17 لغایت 99.02.27 می باشد بدیهی است پیشنهادات مزایده گران می بایست در پاکت دربسته تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99.02.28 به دبیرخانه شهرداری کمال شهر تحویل داده و رسید دریافت نمایند 
کلیه پیشنهادات شرکت کنندگان راس ساعت 14.30 روز 2شنبه مورخ 99.02.29 در کمیسیون عالی معاملات  بازگشایی می گردد
8- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد
9- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است
10- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد
مهدی ناصری مقبل 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی