مزایده روغن سوخته - آگهی 68983

منقضی شده
شرح آگهی :
آگهی مزایده 
نوبت دوم
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان فعالیت های مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به خریداران واجد شرایط واگذار نماید:
ردیف  موضوع  شماره مزایده 
 1 فروش مقدار 150000 لیتر روغن سوخته شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان  99-1 
مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 239.000.000 ریال 
مدت زمان انجام کار: حداکثر 7 روز کاری 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه و مزایده فقط به دو صورت ضمانت بانکی  یا واریز وجه نقد مورد قبول می باشد 

لذا کلیه خریدارانی که دارای تجربه، تخصص و تجهیزات لازم بوده می توانند دو روز پس از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در روزنامه به مدت پنج روز جهت خرید اسناد مزایده به آدرس ستاد مراجعه نمایند و جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
خرید اسناد فقط از طریق سامانه ستاد می باشد 
 آدرس دستگاه مزایده گزار: بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی، جنب شهرک مسکونی زیتون (نیروگاه قدیم) شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان تلفن: 31201525-076 ، فاکس 31201595-076
به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در آگهی واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد. 
نوبت اول چهارشنبه 99.2.10 
نوبت دوم پنج شنبه 99.2.11 
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان 
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی