مزایده انواع لاستیکهای فرسوده (خودروهای سبک و سنگین) - آگهی 68982

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 
99-2-1
سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به فروش حدود 25 هزار حلقه انواع لاستیکهای فرسوده (خودروهای سبک و سنگین) موجود در مجتمع پردازش و دفع آرادکوه ، از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید
از علاقه مندان به شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید ضمن واریز مبلغ 2.000.000 ریال به حساب جاری 1004515721 بانک شهر شعبه شهید بهشتی کد 214 حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ درج اگهی با در دست داستن اصل فیش واریزی و اسناد و مهر شرکت در خصوص اشخاص حقوقی و تصویر کارت ملی در خصوص اشخاص حقیقی جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان به نشانی ذیل الذکر  مراجعه و اسناد مزایده را از طریق پست پیشتاز  یا سفارشی در ساعت اداری به دبیرخانه سازمان واقع در  تهران، خیابان شهید رجایی، انتهای 13 آبان، صالح اباد شرقی، میدان شهید خالقی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ارسال نمایند
ضمنا سپرده شرکت در مزایده به صورت فیش نقدی یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 250.000.000 ریال می باشد و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود
ضمنا در صورت وجود هرگونه سوال در خصوص موضوع مزایده ضمن تماس با معاونت پردازش و دفع به شماره 56540645 موضوع را مطرح و پاسخ لازم دریافت گردد
شایان ذکر است در روز بازگشایی پاکتهای مزایده حضور مدیرعامل (اشخاص حقوقی) و شخص پیشنهاد دهنده (اشخاص حقیقی ) و یا نماینده قانونی وی با در دست داشتن برگ نمایندگی معتبر و اسناد شرکت در سازمان الزامی می باشد.
بدیهی است سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
ضمنا مواردی که در آگهی مزایده درج نگردیده، تابع شرایط مندرج در اسناد مزایده و سایر ضوابط جاری و مورد عمل سازمان و شهرداری تهران می باشد.
لازم به ذکر است کلیه اطلاعات مربوط به معاملات و قراردادهای منعقده در وب سایت شفاف سازی شهرداری تهران جهت اطلاع عموم شهروندان منتشر گردیده تا دلیل و موجبی برای اعتراضات بعدی افراد و پیمانکاران طرف قرارداد ایجاد نگردد.
تاریخ بازگشایی پاکات: روز 1شنبه مورخ 99.2.28 ساعت 10 صبح
محل بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات: تهران، خیابان شهید رجائی، انتهای خیابان 13 آبان، صالح آباد شرقی، حوزه معاونت مالی و اداری سازمان مدیریت پسماند

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی