مزایده کابل مستعمل ،ضایعات آهن ،دژنکتور فشار قوی و... - آگهی 68961

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی (1098001105000003 ) 
نوبت دوم
شماره مجوز 350 . 1399
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – مدیریت كالا در نظر دارد اقلام ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
1- محل و مكان اجرای كار: : مركز انتقال نفت رازان- كیلومتر 55 محور بروجرد/خرم آباد – قبل از پل هرو
2- مدت اجرای كار: 75 روز
3- نام دستگاه نظارت: واحد انبار و تداركات
4- قیمت ها متناسب با كالای ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.
شرایط و مدارک شركت در مزایده :
نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : مطابق جدول پایین صفحه بصورت یک یا تركیبی از ضمانت نامه های مندرج در بند های الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/5069 مورخ 99.9.22 هیئت محترم وزیران یا تضمین وجه نقد میبایست به شماره شبا 260100004101046871200211 IR بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران بنام شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه مركزی واریز گردد ضمنا" تصویر ضمانتنامه یا رسید وجه آن در سامانه بارگزاری گردد .
1- درج كد اقتصادی و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی (الزامی) در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه ستاد
2- درج كد ملی جهت اشخاص حقیقی و داشتن کد پایگاه ملی مناقصات در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه ستاد
3- ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات به میزان 10% كل مبلغ پیشنهادی برنده مزایده.
زمان و نحوه دریافت اسناد مزایده از سامانه: شركت كنندگان مهلت دارند تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 99.2.13 و با مراجعه به سامانه تداركات الكترونیكی دولت( ستاد) به نشانی www.setadiran.ir نسبت به خرید اسناد و پرداخت هزینه از طریق اتصال به درگاه پرداخت الكترونیک اقدام نمایند.
لازم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مزایده از فرخوان تا انتخاب برنده از سایت مزبور انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهی امضاء الكترونیكی اقدام نمایند و جهت عضویت با پشتیبانی سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمایند.
زمان و مهلت تكمیل و بارگزاری پیشنهاد در سامانه :شركت كنندگان می بایست تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 99.2.27 نسبت به تكمیل اسناد مربوطه و بارگزاری در سامانه تداركات الكترونیک دولت( ستاد) اقدام و اصل پاكت الف (ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار) لاک و مهر شده را به دفتر كمیسیون مناقصات به آدرس ذیل، در مهلت مذكور تحویل و رسید مربوطه دریافت نمایند.
زمان و محل گشایش پاكات : پیشنهادهای واصله در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 99.3.17 در محل كمیسیون مناقصات به آدرس: تهران- خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به خیابان سپند- پلاک 188- طبقه هشتم از طریق سامانه تداركات الكترونیک دولت ( ستاد) بازگشایی و خوانده خواهد شد
محل نگهداری: مرکز انتقال نفت رازان 
توضیح: به غیر از بشکه های خالی روغن، بقیه مستعمل و غیرقابل استفاده اند 

ردیف اقلام مزایده وزن، تعداد، دستگاه مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده ریال
1 کابل مستعمل  4 تن  30.000.000
2 بشکه خالی روغن  430 عدد  16.000.000
3 کابینت (تابلو برق کنترل خطوط لوله)  17 عدد  13.000.000
4 مخزن رو زمینی 6 * 1/8 متر 2 عدد  3.000.000
5 ضایعات آهن (درب و پنجره و میلگرد ورق)  100 تن  140.000.000
6 دژنکتور فشار قوی 12 عدد  3.000.000
7 سکسیونر فشار قوی 6 عدد  4.000.000

ضمناً متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33672002-086 الی 4 تماس حاصل فرمایند
www.shana.ir www.setadiran.ir www.ioptc.ir
روابط عمومی 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی