مزایده یک دستگاه کمپرسور،یک دستگاه ترازو دیجیتال،یک دستگاه مکینه ( خمیرگیری) و.. - آگهی 68951

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910463532200003
تاریخ صدور:1399/02/09
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تفت
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

   "آگهی مزایده نوبت  اول"

به موجب  نیابت واصله از شعبه سوم اجرای احکام حقوقی یزد که بکلاسه  980135 این اجرا ثبت گردیده  له  احسان اقبال با وکالت غلامرضا کارگرو علیه: جمال دهقانی اشکذری، محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ 000 .270.000 ریال بابت اقساط معوقه در حق محکوم له که در راستای استیفا  محکوم به ،محکوم علیه اموالی را به اجرا معرفی نموده  که توسط کارشناسان مربوطه بشرح ذیل ارزیابی گردیده است  "  1-یک دستگاه کمپرسور 350 لیتری مارک بادکار ایران موتور 202 K W  چینی سال ساخت نامشخص سالم در حد نو و آماده به کار - مدل 3700060 به ارزش 47/000/000 ریال 2- یک دستگاه ترازو دیجیتال مارک ایران دوست با ظرفیت 200 کیلوگرم سال ساخت نامشخص سالم و آماده به کار- مدل 201 به ارزش 12/000/000 ریال 3- یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی ساخت شرکت تکنو دقیق گیربکسی سال ساخت نامشخص سالم و آماده به کار - مدل 4210 به ارزش 100/000/000 ریال 4- یک دستگاه مکینه ( خمیرگیری) با ظرفیت 100 Kg  ساخت شرکت سپاهان متهعد سال ساخت نامشخص در وضعیت سالم و آماده به کار 5- یک دستگاه فتوکپی 3 کاره مارک زیراکس سال ساخت نامشخص سالم و آماده به کار-مدل M255 Z    به ارزش 17/000/000 ریال 6- یک عدد گاو صندوق نسوز ساخت شرکت صندوق نسوز آذری سال ساخت نامشخص در وضعیت سالم -200 کیلوگرمی به ارزش 20/000/000 ریال  7- یک دستگاه بسته بندی شیرینگ ظروف فلافل با المنت و شیربرقی سال ساخت نامشخص در وضعیت سالم و آماده به کار فاقد پلاک به ارزش 15/000/000 ریال جمع کل 266/000/000 ریال  "  لذااجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان تفت در نظر دارد در مورخه 99/02/29ساعت 9 صبح از طریق مزایده نوبت اول اموال فوق الذکر را  که معادل 266.000.000 ریال ارزش دارد را مطابق قانون اجرای احکام مدنی و با لحاظ شرایط ذیل بفروش برساند : - قیمت کارشناسی بعنوان قیمت پایه میباشد بدیهی است بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای فروش قرار میگیرد.-سپرده نقدی جهت شرکت در مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی میباشد و میبایست بشماره حساب 2171295878002سپرده دادگستری نزد شعب بانک ملی واریز و اصل فیش را به همراه تقاضای کتبی خود و مبلغ پیشنهادی در پاکت قرار داده و تحویل نمایند و تقاضایی که فاقد ده درصد سپرده باشد فاقد اعتبار و ترتیب اثر داده نخواهد شد .-برنده مزایده میبایست ظرف مدت معین (حداکثریک ماه)نسبت بپرداخت باقیمانده مبلغ پیشنهادی اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد.-از نظر اجرا اقدام به شرکت در مزایده به معنی اطلاع و رعایت کامل و قبول شرایط و مقررات حاکم بر مزایده وهمچنین اطلاع از وضعیت و کیفیت ملک مورد مزایده  و نحوه انتقال و تشریفات و هزینه های مرتبط با آن میباشد.ضمنا" انتقال و تحویل منوط به قطعیت عملیات اجرایی مزایده میباشد .و در صورت عدم حضور محکوم علیه جهت پیگیری انجام مقدمات انتقال می بایست توسط برنده مزایده صورت گیرد . -پاکتهای پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان در مزایده راس ساعت 10صبح مورخ فوق در محل دفتر اجرای احکام حقوقی تفت بازگشایی خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بلامانع و آزاد میباشد .-متقاضیان برای اخذ اطلاعات بیشتر یا عنداللزوم بازدید و ملاحظه نظریه کارشناسی در مدت 5 روز قبل اززمان مزایده میتوانند در ساعات اداری ایام غیر تعطیل به دفتر اجرای احکام حقوقی تفت مراجعه نمایند .- انتقال سند به خریدار منوط به قطعیت عملیات اجرایی مزایده می باشد و در صورت عدم حضور محکوم علیه انجام تشریفات و پرداخت هزینه های قانونی توسط خریدار می باشد و تحویل ملک ارتباطی با اجرای احکام نداشته و می بایست مطابق مقررات نسبت به خلع ید مشاعی و افراز و... اقدام گردد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی