مزایده یک دستگاه کامپیوتر ،یک دستگاه صندوق و پرینتر ،یک دستگاه دی وی ار و... - آگهی 68946

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910466523800006
تاریخ صدور:1399/02/08
شعبه صادر کننده:شعبه هشتم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهـی مـزایـده امـوال منقـول (نوبـت دوم  )

درخصوص پرونده اجرایی پرونده  کلاسه 982024 له ایلار زیبا ساز به طرفیت فروشگاههای زنجیره ای سرزمین شاد هپی لند  بخواسته مطالبه مبلغ  72/554/347 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون  ریال  ازبابت نیم  عشر اجرایی درحق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دین اموال محکوم علیه توقیف پس از ارزیابی وطی مراحل قانونی در تاریخ 1399/3/7 از ساعت 11 الی 12 ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز واقع در تبریز خ ازادی نرسیده به چهارراه ابوریحان اداره تعاون و کار تبریز واحد اجرای احکام مدنی دادگستری  بفروش خواهد رسید، مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد وده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و به مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده می شود برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین می توانند،تا  پنج روز قبل از مزایده از اموال بشرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند.

1-یک دستگاه کامپیوتر با هارد یک ترابایت و رم 2 گیگ با مانیتور 8/000/000 ریال 2-یک دستگاه صندوق و پرینتر و بارکد خوان 17/000/000 ریال 3-یک دستگاه دی وی ار و 6  عدد دوربین 16/000/000 ریال 4 دزد گیر فروشگاهی 8/000/000 ریال  

                        دادورز شعبه هشتم  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز - جواد تقی زاده

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی