مزایده خودرولیفان هاچ بک تیپx60 مدل 1393 - آگهی 68944

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910463910200005
تاریخ صدور:1399/02/09
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان کرمان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول

دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کلاسه9900056 شعبه اجرای احکام 2خانواده کرمان خودرولیفان هاچ بک تیپx60به رنگ سفید روغنی مدل 1393 به شماره انتظامی428ط62ایران45با شماره موتور131003780 و شماره شاسی112652 متعلق به آقای سید علیرضا رزازاده با وضعیت از نظر بدنه سالم وبدون نقص می باشددارای لاستیکهای با آج50%و شیشه ها سالم و رکاب –شیشه های دودی جانبی وگارد جلو و عقب می باشدو همچنین دارای بیمه نامه معتتبر شخص ثالث و کارکرد137600کیلومتر می باشد  که توسط کارشناس رسمی دادگستری به ارزش110/000/000 ریال ازریابی شده است را از طریق مزایده بفروش برساند جلسه مزایده برای یکشنبه مورخ99/02/28 ساعت10 صبح با حضور نماینده دادسرا درمحل اتاق مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد.لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند  تا5روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از خودرو مذکور واقع در کرمان- خیابان شهداء(زریسف) بازدید نمایند و در صورت تمایل به شرکت در مزایده بایستی نسبت به واریز ده درصد قیمت پیشنهادی خود را بصورت چک تضمینی در وجه اجرای احکام حقوقی کرمان ویا با اخذ شناسه از واحد مزایده جهت واریز به حساب سپرده دادگستری اقدام و  به همراه درخواست کتبی خود در پاکت در بسته  تا قبل از برگزاری جلسه مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان تحویل نمایند.بدیهی است شخصی به عنوان برنده مزایده شناخته می شود که قیمت بالاتری داده باشد. در صورت انصراف برنده مزایده 10%مبلغ پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورزبرگزار کننده مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان-شیروانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی