مزایده عملیات جمع آوری پسماندهای خشک و تفکیک از مبدا - آگهی 68942

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده عمومی 
نوبت پنجم  شماره 99/2  کدآگهی ط47 م 
شهرداری منطقه 19 در نظر دارد عملیات مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید

ردیف شرح عملیات  قیمت پایه مزایده در ماه ریال  قیمت پایه مزایده در سال ریال مدت انجام خدمات میزان مبلغ سپرده نقدی ریال 
1 عملیات جمع آوری پسماندهای خشک و تفکیک از مبدا منطقه 19  1.188.138.000 14.257.656.000 24 ماه 750.000.000 ریال

الف) مدت انجام خدمات: 24 ماه
ب) محل ارایه خدمات: سطح منطقه 19 
ج) شرایط متقاضی:
- ارائه گواهینامه معتبر صلاحیت انجام کار و توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر و مرتبط و سقف مجاز انجام کار از سازمان برنامه و بودجه کشور (ارائه یک نمونه قرارداد مشابه با شهرداری تهران) یا ارایه گواهینامه معتبر امور جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک از اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری شهرداری تهران 
- کلیه پیمانکاران رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند تر در صورت دارا بودن گواهی معتبر ارزیابی تعیین توان صلاحیت و گروه بندی کار در همان رشته (پسماند تر) به صورت همزمان مجاز به شرکت در مزایده های پیمان های خشک مناطق نیز می باشند 
- با عنایت به ماده 3 پیمان عملیات تفکیک در مبدا و جمع آوری پسماند خشک مبنی بر اینکه مدت قرارداد از تاریخ شروع به کار پیمانکار 2 سال شمسی می باشد نرخ اجاره برای سال دوم قرارداد براساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه و لحاظ می گردد 
 - هیچگونه انصرافی پس از تحویل پاکت و ثبت آن در دبیرخانه منطقه جهت شرکت در مزایده پذیرفته نمی شود 
لازم به ذکر است می باشد طبق بخشنامه شماره 195584/317 شفافیت حقوقی در شهرداری تهران اطلاعات مربوطه به معاملات و قراردادها در وبسایت شفاف سازی شهرداری تهران جهت اطلاع عمومی شهروندان منتشر خواهد شد 
د ـ محل دریافت اسناد قبول پیشنهادات خانی آباد نو ـ بلوار میلاد ـ شهرداری منطقه 19 ـ طبقه سوم واحد قراردادها 
ذ) میزان سپرده  و شماره حساب به صورت نقدی و به حساب شماره  1004554514 شهرداری منطقه 19 نزد بانک شهر شعبه شهید احمد کاظمی و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مدت 3 ماه زا بانک های استان تهران به شرح جدول فوق 
ز) مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی
بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمنا مشروح شرایط مزایده در اسناد مندرج می باشد که شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ با قید قبولی امضاء نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل نمایند. ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد . همچنین کلیه پیمانکاران شرکت کننده مناقصه ملزم به ثبت نام در سایت شهرداری تهران سامانه تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمت http://providers.tehran.ir و تکمیل اطلاعات درخواستی می باشند تعهد به اجرای ضوابط زیست محیطی و hse پیمانکاران ایمنی و سلامت و کیفیت از الزامات پروژه ها و خدمات می باشد. 
متقاضیان موظفند قبل ار مراجعه به واحد امور قراردادها جهت گرفتن اسناد به واحد hse منطقع واقع در دولتخواه شمالی خیابان برادران شکری کوچه چهاردهم ساختمان معاونت خدمات شهری منطقه 19 طبقه دوم مراجعه و ضمن ارائه مستندات مربوطه ارزیابی اولیه انجام گردد.
ضمنا اسناد مزایده از طریق تالار آگهی معاملات شهرداری تهران به نشانی BUSINESS.TEHRAN.IR قابل رویت و دریافت می باشد
روابط عمومی شهرداری منطقه 19

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی