مزایده اموال اسقاطی ( اهن آلات سبک و سنگین )  - آگهی 68876

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار: 90206 
نام دستگاه مزایده گزار: اداره آموزش و پرورش شهرستان 
شماره مزایده: 1099090206000001
نوع برگزاری مزایده: مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع:9901
عنوان مزایده : مزایده فروش اموال اسقاطی ( اهن آلات سبک و سنگین ) 
مهلت بازدید از تاریخ 99.2.8 تا تاریخ 99.2.18 روزانه از ساعت 12:30 تا ساعت 12:30
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 99.2.8 ساعت 13 تا تاریخ 99.2.18 ساعت 13
زمان بازگشایی تاریخ 99.2.20 ساعت 10
زمان اعلام برنده تاریخ 99.2.21 ساعت 10
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 4 روز پس از اعلام برنده 
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 4روز پس از اعلام به برنده
 آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 4روز پس از اعلام به برنده 
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد 
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از  انبار 7 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد 
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مدیر فروش 

شماره تماس:04142053072

نمابر:04142053076
سایت ستاد ایران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی