مزایده کامپیوتر شامل کیس و مانیتور،پرینتر لیزری،میز اداری ام دی اف و.... - آگهی 68853

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910466880700005
تاریخ صدور:1399/02/08
شعبه صادر کننده:شعبه هفتم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان (مجتمع قضائی شماره 2)
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

  آگهی مزایده اموال منقول

اجرای احکام حقوقی  شعبه7 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در  خصوص  پرونده کلاسه 981817ج/7له مریم قربانی  علیه شرکت مهندسن مشاور چکاب ازما سدید مبنی  بر  مطالبه  مبلغ 290/210/500  ریال  بابت  محکوم به  و  هزینه های  اجرایی  و  حق الاجرای  دولتی  در تاریخ 24 / 02 / 1399 ساعت12صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه  زیر زمین اتاق 18  جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل  ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید . طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان خ بزرگمهر چهار راه نور باران کوچه شهید مسائلی پلاک 6نزد حافظ اموال مراجعه و از اموال بازدید و ودر روز مزایده  با همراه داشتن 10 درصد بها  با واریز به حساب سپرده دادگستری اصفهان در جلسه مزایده شرکت نمایند . ضمنا شرکت کنندگان در روز مزایده  قبض واریزی 10 درصد قیمت پایه به شناسه: 976108100100019809980361402340 به مبلغ :16/580/000ریال به حساب سپرده دادگستری را به همراه داشته باشند پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .  تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت  وهزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد ومابقی ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت والا ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

                                            لیست اموال مورد مزایده

1- کامپیوتر شامل کیس و مانیتور سامسونگ مدل 1955 و 1943 و کیبورد و موس و متعلقات 2 دستگاه به مبلغ 30/000/000 ریال

2-دستگاه فتوکپی لیزری (پرینتر) شارپ مستعمل با متعلقات 1 دستگاه به مبلغ 45/000/000 ریال 3-دستگاه سانترال تلفن پاناسونیک 1 دستگاه 8/000/000 ریال 4- پرینتر لیزری کنون مستعمل با متعلقات 1 دستگاه 10/000/000 ریال 5-کولر اسپلیت سامسونگ مستعمل با متعلقات 1 دستگاه  35/000/000 ریال 6-صندلی چرخ دار مدیریتی معمولی با رویه چرمی مشکی مستعمل 4 دستگاه 10/000/000 ریال 7-میز ادار ام دی اف مستطیلی به طول 2 متر و میز شکل اداری 2*1/2 متری قهوه ای مستعمل هر کدام یک عدد  به مبلغ 19/000/000 ریال 8-چوب لباسی فلزی یک متری 5 شاخه قهوه ای مستعمل 1 عدد به مبلغ 800/000 ریال 9-سوییچ شبکه وایرلس تی پی لینک چهار انتن مستعمل 1 دستگاه به مبلغ 8/000/000 ریال

جمع کل قیمت های پایه برای 9 مورد فوق 165/800/000 ریال معادل شانزده میلیون و پانصد و هشتاد هزار تومان ارزیابی می گردد.  

                                                                دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی