مزایده ماشین آلات سنگین شامل لودر،بلدوزر،سایدبوم ولوله خم کن بعلاوه لوازم یدکی - آگهی 68851

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 
شرکت طراحی و ساختمان نفت در نظر دارد انواع ماشین آلات مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
الف- شرح اقلام:
ماشین آلات سنگین شامل لودر، بلدوزر، سایدبوم و لوله خم کن بعلاوه لوازم یدکی ماشین آلات مذکور
ب- محل های بازدید و تحویل اقلام به برنده مزایده
اصفهان، بلوار پتروشیمی، خیابان پخش البرز، انبار شرکت طراحی و ساختمان نفت
ج- شرایط مزایده
ارائه ضمانت نامه یا چک تضمین شده بانکی به میزان 5 درصد مبلغ پیشنهادی
د- زمان بازدید و دریافتاسناد مزایده
از روز شنبه 99.2.13 لغایت چهارشنبه 99.2.17 ساعت 8 الی 16
ه- محل ارائه اسناد مزایده
تهران، خیابان ولیعصر عج، خیابان شهید حمید صدر، پلاک 33، شرکت طراحی و ساختمان نفت، طبقه دوم، واحد پشتیبانی و یا اصفهان، بلوار پتروشیمی ، خیباان پخش البرز، انبار شرکت طراحی و ساختمان نفت
و- مهلت ارائه اسناد مزایده
تا تاریخ یک شنبه 99.2.21 از ساعت 8 الی 16
بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به منزله قبول تعهدات مندرج در شرایط مزایده خواهد بود. مالک در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. ضمنا مشروح شرایط مزایده در اسناد درج می باشد که شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ با قید قبولی مهر و امضاء نموده و در پاکات لاک و مهر شده به ادرس ذکر شده در بند (ه) تحویل نمایند.
تلفن هماهنگی 09128115013-09128113835

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی