مزایده سه دستگاه جوش CO2 آب خنک مارک کارا مدل  TCK514  - آگهی 68850

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910462648500004
تاریخ صدور:1399/02/08
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش فشافویه تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

 متن آگهی:

مزایده در خصوص پرونده کلاسه بایگانی 980091 محکوم له  عرفان کرمی فرد  فرزندعبدالرضا به طرفیت محکوم علیه کارگاه سازه هالی فلزی شیرین ،نسبت به اموال منقول ذیل واقع در شهرک صنعتی شمس آباد بلوار استقلال ک 11 (میخک 6) پ 77 سمت راست کوچه

شامل :  سه دستگاه جوش CO2 آب خنک مارک کارا مدل  TCK514  شماره سریالهای 963170913 و 963170912 و 963170918 دست دوم و آماده به کار که توسط کارشناس رسمی دادگستری  به مبلغ 210/000/000 ریال  ارزیابی وقیمت گذاری شده است.  

مزایده در روزسه شنبه  به تاریخ30/ 2/ 1399 از ساعت 9:30 الی 10:30  صبح  در محل اجرای احکام فشافویه به آدرس حسن آباد فشافویه خ انقلاب خ ش زندی انتهای خ دادگاه فشافویه برگزار میگردد خریدار 10 درصد ثمن را باید معامله را باید پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت در غیر اینصورت ده درصد اخذ شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد گردید.

                                            مدیر دایره اجرای احکام مدنی دادگاه بخش فشافویه

استان تهران - بخش فشافویه - 35کیلومتری جاده قدیم تهران قم - حسن آباد - بلوار امام خمینی (ره) - 20 متری انقلاب - خیابان شهید احمد زندی

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی