مزایده محصولات نامنطبق و ضایعاتی (پلیمری) - آگهی 68821

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 01-99 نوبت دوم 
فروش محصولات نامنطبق و ضایعاتی (پلیمری)
شرکت پتروشیمی جم واقع در عسلویه در نظر دارد محصولات نامنطبق و ضایعاتی خود به شرح مندرج در اسناد مزایده را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
مبلغ تضمین شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ پیشنهادی می باشد.
دریافت اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه 99.02.18 و از طریق وب سایت شرکت پتروشیمی جم به آدرس www.jpcomplex.ir/fa/tender (بخش مناقصه و مزایده) قابل دریافت می باشد.
تمامی مکاتبات و هماهنگی های لازم در خصوص این مزایده از طریق پست الکترونیک شرکت به نشانی: tender@jpcomplex.com می باشد، فلذا اعلام رسمی نشانی پست الکترونیک مزایده گر، برای تداوم اطلاع رسانی ها الزامی است.
آخرین زمان تسلیم پیشنهادات : حداکثر تا آخر وقت اداری روز دوشنبه 99.02.29 می باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشد.
بدیهی است شرکت پتروشیمی جم در رد یا قبول کلیه پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است 
تلفن تماس : 88652978-021

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی