مزایده دو دستگاه خودروی سواری - آگهی 68806

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار: 1165
نام دستگاه مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل 
شماره مزایده 1099001165000001
شماره مزایده مرجع 99/1/32
عنوان مزایده فروش دو دستگاه خودروی سواری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی
تاریخ انتشار 99.2.8 ساعت 7 تا تاریخ 99.2.18 ساعت 14/15
مهلت بازدید از تاریخ 99.2.8 تا تاریخ 99.2.18 از ساعت 8 تا ساعت 14/15
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 99.2.8 ساعت 8 تا تاریخ 99.2.18 ساعت 14/15
زمان بازگشایی 99.2.20 ساعت 9
تاریخ اعلام به برنده 99.2.21 ساعت 9

شماره تماس:05832249590

نمابر:05832247251
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی