مزایده : ماشین آلات تولید یخ خشک - آگهی 68804

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار: 3309
نام دستگاه مزایده گزار :  اداره امول شعب بانک ملی
شماره مزایده : 1099003309000001
شماره مزایده مرجع 99/1
نوع برگزاری : مزایده عمومی 
عنوان مزایده: ماشین آلات مازاد بر نیاز بانک ملی اداره امور شعب استان سمنان
تاریخ انتشار از تاریخ 99.2.8 ساعت 8 تا تاریخ 99.2.18  ساعت 13
مهلت بازدید از تاریخ 99.2.8 تا تاریخ 99.2.18 روزانه از ساعت 8 تا ساعت 12
توضیحات : ماشین آلات تولید یخ خشک
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 99.2.8 ساعت 11 تا تاریخ 99.2.18 ساعت 13
زمان بازگشایی تاریخ 99.2.20 ساعت 10
زمان اعلام برنده تاریخ 99.2.21 ساعت 10
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 15 روز پس از اعلام برنده 
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 15 روز پس از اعلام به برنده 
آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 15 روز پس از اعلام به برنده 
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد 
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 15 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا 
آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از  انبار 15 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا 
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 15روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش
شماره تماس:02333322245
نمابر:02333328847
سامانه ستاد ایران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی