مزایده درختان ریشه کن( چوب آلات صنعتی و چوب آلات هیزمی) - آگهی 68747

منقضی شده
شرح آگهی :

اگهی مزایده عمومی 
frw103 نوبت دوم 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان ریشه کن در مسیر جریانی رودخانه ززول تا سوخته سرا (فاز 4 و 5) واقع در محدوده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه به حجم 42.627 مترمکعب چوب آلات صنعتی و به حجم 36.656 مترمکعب چوب آلات هیزمی اقدام نماید
علاقه مندان می توانند ازتاریخ درج اگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 99.02.11 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اسناد مزایده را دریافت نمایند 
اخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 13 روز دوشنبه 99.02.15 و گشایش پیشنهادها در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 99.02.16 می باشد 
تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 35.000.000 ریال به شماره حساب ir460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ایین نامه تضمین برای معاملات دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم 105/0 FRW تهیه و ارائه گردد
مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است 
سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد 
محل دریافت تحویل اسناد و گشایش پیشنهادها از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری به نشانی ساری انتهای بلوار پاسداران با کد پستی 48158-95369 میباشد 
اگهی مزایده عمومی 
frw103 نوبت دوم 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان خارج از طرح درختان باغی مزاحم لایروبی رودخانه سیاهرود واقع در منطقه میارکلا (شیب آب بندان) شهرستان جویبار واقع در محدوده اداره  منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قائمشهر به حجم 67/07 مترمکعب چوب آلات صنعتی و به حجم 0.7 مترمکعب چوب آلات هیزمی اقدام نماید.
علاقه مندان می توانند ازتاریخ درج اگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 99.02.11 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اسناد مزایده را دریافت نمایند 
اخرین مپهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 13 روز دوشنبه 99.02.15 و گشایش پیشنهادها در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 99.02.16 می باشد 
تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 28.000.000 ریال به شماره حساب ir460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ایین نامه تضمین برای معاملات دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم 105/0 FRW تهیه و ارائه گردد
مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است 
سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد 
محل دریافت تحویل اسناد و گشایش پیشنهادها از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری به نشانی ساری انتهای بلوار پاسداران با کد پستی 48158-95369 میباشد 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی