مزایده درختان (چوب آلات صنعتی و چوب آلات هیزمی) - آگهی 68746

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
FRW103 نوبت اول 
شرح آگهی 1:
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان خارج از طرح درختان باغی مزاحم لایروبی رودخانه سایهرود واقع در منطقه میارکلا (شیب آبندان ) شهرستان جویبار  واقع در محدوده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قائمشهر به ججم 67.07 مترمکعب چوب آلات صنعتی و به حجم 0.7 مترمکعب چوب آلات هیزمی اقدام نماید
علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز 5شنبه مورخ 99.2.11 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اسناد مزایده را دریافت نمایند
2- اخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 13 روز 2شنبه مورخ 99.2.15 و گشایش پیشنهادها در ساعت 9 صبح روز 3شنبه مورخ 99.2.16  می باشد
3- تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 28.000.000 ریال به شماره حساب ir460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ایین نامه تضمین برای معاملات دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم 105/0 frw تهیه و ارائه گردد
3- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است 
4- سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد 
5- محل دریافت تحویل اسناد و گشایش پیشنهادها از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری به نشانی ساری انتهای بلوار پاسداران با کد پستی 48158-95369 میباشد  

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی