مزایده یک دستگاه ماشین آتش نشانی مدل 1393 - آگهی 68744

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده شهرداری سرداران 
شهرداری سرداران در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه ماشین آتش نشانی به  شرح اطلاعات جدول ذیل اقدام نماید از متقاضیان واجد شرایط درخواست می گردد جهت شرکت در مزایده مذکور و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته به واحد امور قراردادهای این شهرداری مراجعه فرمایید 

نوع دستگاه مدل رنگ وضعیت بدنه و موتور قیمت پایه و کارشناسی
کامیون، آتش نشانی، فوتون 1393 قرمز نیمه سالم 900.000.000 ریال

 

تجهیزات اتاق شاسی موتور تانکر پمپ گیربکس رنگ
وضعیت سوخته سالم نیمه تعمیر سالم سالم احتیاج به تعمیر احتیاج به تعمیر


1- مبلغ 45.000.000 ریال بعنوان 5 درصد سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش نقدی واریزی به شماره حساب 0109573919003 سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی شوشتر
2- سپرده برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتیب ضبط خواهد شد 
3. متقاضیان باید پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99.02.25 به امور قراردادهای این شهرداری تحویل دهند 
4. مبلغ پیشنهادی نباید از مبلغ کارشناس رسمی دادگستری که به میزان 900.000.000 ریال اعلام شده کمتر باشد 
5- زمان بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 99.02.26 ساعت 13 می باشد 
6. تمامی عوارض شهرداری و خلافی و مالیاتی برعهده فروشنده می باشد 
7 شهرداری در رد یاق بول هریک از پیشنهادات مختار می باشد 
8. در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مزایده ملاک عقد قرارداد خواهد بود 
9. متقاضیان می توانند در صورت هرگونه سوال به واحد امور قراردادها شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن 06136294540 تماس حاصل نمایند 
10. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبلغ و شروط از درجه اعتبار ساقط می باشند 
11. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است 
11. هزینه پارکینگ و حمل ونقل برعهده برنده مزایده می باشد 
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سرداران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی