مزایده پوشال ضایعاتی - آگهی 68739

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار: 3101
نام دستگاه مزایده گزار :  سازمان تولید اسکناس و مسکن
شماره مزایده : 1099003101000002
شماره مزایده مرجع 33
نوع برگزاری : مزایده عمومی 
عنوان مزایده: پوشال ضایعاتی
تاریخ انتشار از تاریخ 99.2.8 ساعت 8 تا تاریخ 99.2.20  ساعت 13
مهلت بازدید از تاریخ 99.2.10 تا تاریخ 99.2.13 روزانه از ساعت 8 تا ساعت 13
توضیحات : پوشال بصورت یکجا و در هم می باشد
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 99.2.10 ساعت 8 تا تاریخ 99.2.20 ساعت 13
زمان بازگشایی تاریخ 99.2.21 ساعت 8
زمان اعلام برنده تاریخ 99.2.22 ساعت 10
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 4 روز پس از اعلام برنده 
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 4 روز پس از اعلام به برنده 
آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 4 روز پس از اعلام به برنده 
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد 
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا 
آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از  انبار 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا 
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 1روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش
شماره تماس:02122843694

نمابر:02122842033
سامانه ستاد ایران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی