مزایده 60 شاخه لوله فلزی داربست - آگهی 68734

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910462624500005
تاریخ صدور:1399/02/07

شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ساوجبلاغ

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
بسمه تعالی

آگهی مزایده و فروش اموال منقول نوبت اول

در پرونده اجرائی کلاسه980586 محکوم علیه شرکت پیمانکاری محمد عزیزی محکوم است به پرداخت مبلغ 35/725/485 ریال در حق محکوم له هوار رحیمی چون مشارالیه پس از ابلاغ اجرائیه ظرف مهلت قانونی از پرداخت محکوم به امتناع نموده ، بنا به تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل از محکوم علیه توقیف و کارشناس مربوطه پس از ارزیابی ارزش کلی آنها را به شرح آتی تعیین نموده :

اموال توقیفی واقع در شهر جدید هشتگرد فاز 2انتهای خ شاهد پروژه ساختمانی 55 واحدی شامل حدود 60 شاخه لوله فلزی داربست سبک ومعمولی قطر2اینچی غالبا 6 متری اندازه های کوچکتر نیز موجود است به ضخامت 2-2/5میلی متر بدون خم لوله به همراه بست داربست.لازم به ذکر است که اکثر لوله های داربست در زمان بازدید جهت انجام کارهای ساختمانی منصوب بوده وشامل لوله های عمودی (standard or pole)لوله های افقی در طول داربست (ledger)ولوله های افقی در عرض داربست (transom)است وهمگی مستعمل وکار کرده ولی سالم واماده به کار می باشند که ارزش اقلام وتجهیزات داربست فلزی توقیفی بنا به وزن محاسباتی1 تن وبه قرار هر کیلو واحد 70/000ریال جمعا 70/000/000ریال که ملاک قطعی وزن صرفا برگ باسکول بوده ووزن قید شده در گزارش تقریبی می باشد برآورد گردیده است . نظریه مذکور به محکوم علیه ابلاغ در مهلت مقرر اعتراضی به آن نشد و محکوم له تقاضای مزایده و فروش اموال توقیفی را نموده ، لذا اموال مذکور به صورت مزایده حضوری از طریق اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری هشتگرد در مورخ 99/02/27 از ساعت 11 صبح الی 12 در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری هشتگرد به فروش خواهد رفت ، کسانیکه مایل به شرکت در مزایده خرید می باشند می توانند تا مهلت پنج روز قبل از مزایده اموال آگهی شده را ملاحظه و سپس در تاریخ و ساعت مقرر در محل مزایده حاضر و شرکت نمایند . مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد برنده مزایده موظف است 10% قیمت خرید را نقدا" در محل مزایده تودیع نمایید .
مدیر شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد-اسدی

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی