مزایده ماشین الات وتجهیزات(نقاله بالابر،یکدستگاه کانکس،دودستگاه الکتروپمپ و....) - آگهی 68727

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910463438700009
تاریخ صدور:1399/02/07

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان زرند/قدیم

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی حراج اموال غیر منقول(مرحله اول)

اجرای احکام حقوقی دادگستری زرند درنظردارد دررابطه باپرونده اجرائی کلاسه 980630مطروحه بین محکوم له مهدی خسروی و محکوم علیه عباس برائی نژاد وشجاع الدین متصدی درراستای اجرای نیابت صادره از سوی شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان جلسه مزایده اموال غیرمنقول متعلق به محکوم علیه عباس برائی نژاد راباحضورنماینده محترم دادسرا درروزیک شنبه مورخ 1399/02/28 راس ساعت 11صبح درمحل دفتراجرای احکام حقوقی دادگستری زرند جهت استیفای بدهی محکوم علیه برگزارنماید.لذامتقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده ضمن بازدید و ملاحظه مدارک ملک پیشنهادات خودرادرپاکت لاک ومهرشده تحویل اجرای احکام نموده ورسیداخذنمایندجلسه مزایده درمورخ 99/02/28در محل دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری زرند برگزاروشروع مزایده ازقیمت پایه کارشناسی خواهدبود.ضمناً ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ومابقی درموعدمقرر از برنده مزایده اخذ خواهدشد.خرید به صورت شفاهی نیزدرجلسه آزادمی باشد%
مشخصات ملک مورد مزایده:
- ابنیه ساختمانی کارخانه اسفالت وماسه شویی واقع در زرند یزدانشهر جنب تاسیسات ماسه شویی شهرداری یزدانشهرکه بشرح ذیل کارشناسی گردیده است

1-ساختمان انباری واتاق فرمان ..اسکلت فلزی در دو طبقه به زیربنای کل حدود 75متر مربع به همراه رکاب های بازدید ونیز سرویس بهداشتی شامل سه چشمه حمام ویک دستشویی وتراس فرش موزاییک وجدول گذاری پیرامون اعیانی مذکور بمساحت حدود 60متر مربع به ارزش جمعا 1.800.000.000ریال

2-ساختمان اداری واستراحتگاه کارگران به زیر بنای حدود 110متر وساختمان فوقانی ان بصورت نیمه تمام بمساحت 60متر مربع با سقف شیروانی واتاقک باسکول به ابعاد 3در5متر به ارزش جمعا 2.100.000.000ریال

3-فوندانسیون ها وپداستالهای بتنی به تعداد 6عدد مربوط به سیلوهای مادر ونیز دیوار سنگی پشت رمپبه ابعاد حدود ارتفاع 4متر وطول 16متر وخاکریز رمپ بهمراه کانالهای عبور کابل بطول حدود 30متر ونیز فوندانسیون های دستگاه اسفالت ودیوار های مهار کننده بار برگشتی سنگدانه به ارتفاع 1.5متر وطول 16متر اتاقک نگهداری برگشت فیلتر به ارزش جمعا 650.000.000ریال

4-استخر قیر با دیوار های پیرامونی بلوک سیمانی وجدارهای داخلی اندود سیمان ویک دیوار بتنی جدا کننده داخل ان به ارتفاع حدود 5متر به ارزش کل 350.000.000ریال

5-رمپ تخلیه قیر وسوخت ودیوار رمپ به ابعاد ارتفاع 2.80متر وطول 28متر وسکو گذاری پشت رمپ تخلیه قیر وسوخت به ابعاد 12در 28متر که 200متر مربع از ان کف سیمان کاری شده به ارزش 300.000.000ریال

6-درب ورودی به کارگاه وستونک های ودیوار حصار دو طرف ان بطول هر متر حدود 4متر وجدول گذاری جهت محوطه بلوار ورودی بطول100متر و4پایه فلزی وفوندانسیون مربوط به ان جهت روشنایی به ارزش کل 250.000.000ریال

7-سیلوی سیمان 60تنی نصی شده به ارزش 200.000.000ریال

8-یک دستگاه کانکس به ابعاد 3متر در 4متر به ارزش 50.000.000ریال

قسمت سنگ شکن وشن وماسه

9-فوندانسیون زیرین سنگ شکن وزیرین سرند فندانسیون پداستال قیف ورودی ودیوار حایل بتنی جهت رمپ وخاکریزی های رمپ به ارزش 600.000.000ریال

10-دو عدد استخر ذخیره اب ژئوممبران به حجم حدود 800متر مکعب ونیز حجم حدود 80متر مکعب به ارزش 500.000.000ریال

ارزش کل ابنیه ساختمانی کارخانه مذکور جمعا معادل 6.800.000.000ریال براورد می گردد.ضمنا عرصه ان با توجه به استیجاری بودن از وزارت جهاد کشاورزی قابل ارزیابی نمی باشد.

کارشناسی ماشین الات وتجهیزات شن وماسه شامل

1-یک دستگاه کارخانه اسفالت طظرفیت 30تن در ساعت ساخت ایران شامل شارژینگ مواد دارای 4عدد سیلو هرکدام دارای دریچه تخلیه ویبره ونوار نقاله بطول 12متر با الکترو موتور گیربکس

کوره دوار اصلی با مشعل گازوئیل سوز واسکلت اصلی فولادی با تجهیزات حفاظتی وغیره ودستگاه بالابر مصالح خشک سرند وبچینگ میکسر وپخت اسفالت دارای سازه فلزی با تجهیزات ایمنی

دستگاه فیلتربکامل با دود کش وگرم کن روغن وفلاکس قیر 30000لیتر وسیستم توزین

اتاق فرمان با تابلوهای کنترل کامپیوتری وتابلوهای برق وکلیه کابل کشی ها با سایز های مختلف ودیگر تجهیزات مازوم

تعداد 2مخزن گازوئیل 30000لیتر وکلیه لوله کشی گازوئیل وقیر مذاب وغیره به ارزش کل کارخانه اسفالت بمبلغ 4.650.000.000ریال

2-تجهیزات کامل تولید شن وماسه شامل

سیلوی دپوی اولیه وقیف تخلیه ساخته شده از انواع ورق وتیر اهن با دریچه تخلیه گریزلی ونوار نقاله 12متر سنگ شکن هیدروکن ساخت شرکت ارمان

تعداد 8عدد نقاله بالابر به عرض 50تا60سانتی متر وطول 12تا 15متر با الکتروموتور گیربکس وغیره

تعداد2دستگاه سرند اصلی 2طبقه ساخت شرکت رینگ کار دارای الکترو ویبره

ماسه شور حلزونی با الکترو موتور گیربکس

با کلیه کابل کشی های برق وتابلوها وسیستم حفاظتی وغیره به ارزش کل تجهیزات شن وماسه بمبلغ 3.250.000.000ریال

3-تاسیسات برق شامل

ترانس فشار قوی به قدرت 315kwو1170متر تجهیزات انتقال برق فشار متوسط اختصاصی 3فاز با سیم مسی و16عدد تیر برق سیمانی با کلیه وسایل وتجهیزات بالای تیر ودو سری کلید کات اوت وتابلوی اندازه گیری وتجهیزات حفاظتی وغیره

یک دستگاه تابلوی توزیع وکنترل برای کلیه دستگاه ها وکلیه کابل کشی ها تا محل ماشیت الات وتجهیزات روشنایی محوطه به ارزش 420.000.000ریال

4-یک دستگاه کمپرسور هوا 2000لیتری به ارزش 92.500.000ریال

5-یک دستگاه باسکول 18متری تریلی کش با تعداد 8لودسل ساخته شده اهن وبتن با کنترلر ساخت شرکت پند وکلیه کابل کشی وتجهیزات مرتبط جمعا به ارزش 1.100.000.000ریال

6-دو دستگاه الکتروپمپ 3فاز با کلیه لوله کشی های مربوط به ارزش 75.000.000ریال

ارزش کل ماشین الات وتاسیسات ارزیابی شده بمبلغ 13.587.000.000ریال

ضمنا متذکر می گردد که کلیه تاسیسات وتجهیزات توسط دو کارشناس مرتبط ارزیابی گردیده اندویاد اوری می گردد که فقط میزان مالکیت محکوم علیه عباس برائی نژاد بمقدار معرفی شده یعنی 15سهم از شرکت با مسئولیت محدود بفروش می رسد.

دفتر اجرای احکام حقوقی زرند-قلیزاده

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی