مزایده ضایعات لوله های آهنی - آگهی 68712

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت دوم 
شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح (همدان ـ لرستان) در نظر دارد براساس ایین نامه معاملات اقلام مازاد و مستعمل مطابق با مشخصات بارگزاری شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره مزایده 1099001490000001 را به فروش برساند 
- موضوع مزایده : فروش ضایعات از نوع لوله های آهنی واقع در نیروگاه شهید مفتح طبق اسناد بارگذاری شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
- برآورد قیمت: 1.568.000.000 (یک میلیارد و پانصد و شصت و هشت میلیون) ریال 
مدت انجام کار 7 روز 
- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول لغایت 4 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم مورخ 99.2.8 لغایت 99.2.13
نشانی دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مهلت تحویل اسناد: حداکثر 10 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا ساعت 11 قبل از ظهر روز سه شنبه مورخ 99.2.23
آدرس تحویل اسناد: همدان ـ بلوار فاطمیه ـ نرسیده به میدان 13 آبان ـ خیابان 12 متری صنوبر ـ پلاک 30 ـ دبیرخانه تلفن 08138202650 داخلی 311 
گشایش پیشنهادها: بازگشایی پاکتهای الف و ب و ج راس ساعت 12 ظهر روز سه شنبه مورخ 99.2.23 خواهد بود.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده : 78.400.000 (هفتاد و هشت میلیون و چهارصد هزار) ریال 
تضمین مورد قبول مطابق بندهای الف، ب ، پ ، ج ، چ ، ح ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه هیات وزیران به شماره 123402/ ت 50659 ه مورخ 94.9.22 می باشد. تضمین ها باید حداقل سه ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد معتبر بوده و قابل تمدید نیز باشد. 
شماره حساب شبا ir050100004001103806376029 و شماره حساب 4001103806376029 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت واریز نقدی به نام شرکت تولید برق شهید مفتح همدان
ادرس الکترونیکی www. tender.tpph.ir , mofateh@tpph.ir 

م

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی